Serviciul Asigurare Card Business

Asigurare Business Card este un serviciu potrivit pentru afacerea dumneavoastră.

Mobiasbancă este prima bancă ce a lansat un serviciu ideal pentru dumneavoastră — Asigurarea Business Card.

Serviciul Asigurare Business Card de la Mobiasbancă oferă despăgubire în cazul unor evenimente neprevăzute: pierdere / furtul documentelor, cheilor, ştampilei şi telefonului mobil concomitent cu pierderea / furtul cardului.

Avantajele Asigurării Business Card :

  • Creşterea protecţiei contra evenimentelor neprevăzute, inclusiv cu utilizarea cardului
  • Beneficii suplimentare: În cazul pierderii/furtului documentelor, cheilor şi ştampilei concomitent cu pierderea/furtul cardului, şi furtului telefonului mobil, se rambursează cheltuielile pentru refacerea acestora, pentru refacerea cardului pierdut/furat şi cheii şi ştampilei pierdute/furate, şi compensarea mijloacelor băneşti pierdute sau deposedate sau transportate pentru depunerea în instituţii financiare, precum şi compensarea cheltuielilor de procurare a unui telefon mobil nou.
  • Flexibilitate: Serviciul de Asigurare Card Business este valabil atît pe teritoriul Republicii Moldova cît şi pe peste hotarele ţării
  • Accesibilitate: Costul primei de asigurare este foarte accesibil comparativ cu preţul despăgubirii 
Evenimente asigurate
1 Plăţi sau operaţiuni ilicite pe cont de card efectuate de către terţi
2 Emitere card nou + refacere ştampilă companie
3 Restabilirea documentelor personale (buletin, paşaport, permis de conducere, certificat de înmatriculare) + restabilirea cheilor (oficiu, casă, maşină, safeu MBSG)
4 Compensare cost telefon mobil
5 Mijloace băneşti pierdute sau deposedate

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Consilierul dumneavoastră de Clientelă sau să vă adresaţi la cea mai apropiată filială a băncii