Servicii de brokeraj

În calitate de participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare, membru al Bursei de Valori din Moldova, precum şi avînd statutul de dealer primar, BC «MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale» SA oferă clienţilor săi următoarele servicii:

Servicii pe piaţa valorilor mobiliare corporative (VMC)

 • servicii de brokeraj
  • operaţiuni de vînzare/cumpărare la Bursa de Valori a Moldovei şi pe piaţa extrabursieră a VMC în baza contractelor de prestare a serviciilor de brokeraj încheiate cu clienţii;
  • concentrarea,la solicitarea clientului, a pachetelor de acţiuni ale societăţilor considerate atractive pentru client;
  • cumpărarea/vînzarea oricăror pachete de acţiuni ale întreprinderilor din contul şi la dispoziţia clientului.
 • servicii de consulting investiţional

  La decizia iniţierii unor operaţiuni cu valori mobiliare, clienţii pot beneficia de o consultaţie amplă privind situaţia curenta de pe piaţa valorilor mobiliare si modalităţile de activitate cu instrumentele financiare respective, precum şi asistenţa din partea specialiştilor Băncii la elaborarea unor scheme individuale de plasare si gestionare a mijloacelor disponibile şi selectarea proiectelor investiţionale la cererea acestora.

Servicii pe piaţa valorilor mobiliare de stat (VMS)

 • Achiziţionarea VMS pe piaţa primara/secundara - în baza cererilor clienţilor recepţionate în conformitate cu contractele încheiate
 • Tranzacţii de tip REPO – presupune vînzarea temporară a VMS cu răscumpărarea ulterioara a acestora la o dată anumită şi la un preţ anumit, stabilit la data vînzării. Tranzacţiile REPO sunt mai simple şi mai rapide decît serviciile de creditare

Plasarea mijloacelor băneşti libere în VMS va oferă următoarele avantaje:

 • Returnarea mijloacelor investite în VMS este garantata de stat
 • VMS reprezintă un instrument financiar lichid, investitorul poate in orice moment sa le vîndă la preţul pieţei
 • VMS pot fi utilizate în calitate de garanţii pentru creditele contractate de la bănci
 • Dobînzile obţinute de la VMS nu se impozitează pana la 01 ianuarie 2015 (Conform art.24 al Legii 1164-XIII din 24.04.1997 pentru aplicarea titlurilor I si II ale Codului Fiscal)

Documente utile:

Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat

Ghidul privind activitatea cu valori mobiliare

Pentru informaţii suplimentare puteţi apela la telefoanele:
(+373) 022 812-944
(+373) 022 812-380