Cont Curent

Primul pas în contact cu banca!

Deveniţi partenerul băncii noastre prin deschiderea unui cont curent în valuta pe care o doriţi, la oricare din unităţile noastre şi veţi avea acces la:

  • Transferuri între conturile deschise la banca noastră;
  • Transferuri către conturi deschise la o altă bancă din Republica Moldova sau din străinătate;
  • Operaţiuni de conversie valutară;
  • Depunere şi retragere de numerar în funcţie de necesităţile Dvs.
  • Transferuri urgente

Documente utile:

Lista documentelor prezentate la Bancă pentru deschiderea primului cont

Cerere deschidere cont

Cerere de schimb valutar

Ordin de plată în monedă naţională pentru plăți comerciale/ trezoreriale (exclusiv cu cod IBAN)
ATENȚIE! este strict necesar să fie utilizat formularul OP al băncii cu dimensiunile stabilite

Ordin de plată în valuta străină

Solicitare depunere numerar în valută străină

Solicitare retragere numerar în valută străină

Graficul executării ordinelor de plată în monedă naţională

Contract universal bancar

Formular de intrare în relații cu banca

Formular privind setarea transmiterii electronice a extraselor de cont

Fișa cu specimene de semnături

Delegaţia privind retragerea de numerar în MDL