Conturi curente

Contul curent este un produs bancar cu ajutorul căruia aveţi posibilitatea să vă administraţi banii uşor şi eficient.
Prin intermediul contului curent puteţi să efectuaţi plăţi, încasări, precum şi transferuri bancare.

Contul curent poate fi alimentat prin:

  • salariu
  • depuneri
  • transferuri atât din tara cât şi din străinătate

Documente necesare pentru deschiderea unui Cont Curent:

  • cerere de deschidere a contului;
  • actul de identitate;

Documente necesare pentru deschiderea unui Cont Curent de către persoana împuternicită:

  • actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul;
  • copia actului de identitate al titularului de cont;

Contul curent poate fi deschis la orice filială sau reprezentantă a Mobiasbancă. 

Ordin de plată în moneda naţională

Ordin de plată în valuta străină

Informaţie privind orele limită pentru prezentarea ordinelor de plată la bancă, din 10.06.2014