Conturi de economii

Cont de economii Avantaj

Cont de economii în MDL, EUR şi USD, care combină avantajele unui cont curent cu cele ale unui depozit la termen.
Asigură rezerve financiare pentru situaţii neprevăzute.
Permite păstrarea economiilor în deplină siguranţă.

Monedă: MDL, EUR, USD

Durată – nedeterminată

Sold minim care trebuie menţinut în permanenţă în cont: 1000 MDL, 100 EUR, 100 USD

Dobânda: flotantă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă.

Capitalizarea dobânzii calculate trimestrial se face la date fixe indiferent de data deschiderii contului: în prima zi a fiecărui trimestru calendaristic.
Calculul dobânzii se efectuează reieşind din soldul efectiv din cont.

Operaţiuni Permise (cu respectarea soldului minim):

 • Depuneri de numerar
 • Retrageri de numerar

Disponibilitate imediată, la orice unitate Mobiasbanca - OTP Group. Contul de economii Avantaj se poate închide oricând la unitatea la care a fost deschis.

Documente solicitate la deschiderea unui cont de economii:

 • copia şi originalul actului de identitate (buletin sau paşaport)

În cazul deschiderii contului de către o persoana împuternicită la documentele menţionate mai sus se prezintă:

 • Copia actului de identitate a titularului de cont, legalizată notarial
 • Actul sau copia actului autentificată notarial (procura) ce atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul curent, contul de economii şi alte documente necesare deschiderii de conturi la bancă.

Avantaje:

 • Siguranţă: Mijloacele din contul de economii Avantaj sunt garantate în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar.
 • Accesibilitate: Soldul minim este de numai 1000 MDL, 100 EUR, 100 USD
 • Flexibilitate: În orice moment se pot efectua operaţiuni de depunere sau retragere de numerar cu respectarea soldului minim şi fără a afecta dobânda cu care este remunerat contul.

Contul de economii poate fi deschis la orice filială sau reprezentanţă Ma.Cont de economii PENSIONAR

Cont de economii în MDL, EUR şi USD, care combină avantajele unui cont curent cu cele ale unui depozit la termen, destinat pensionarilor*

*Pensionar Persoană fizică rezidentă, cetăţean al Republicii Moldova care a atins vârsta de pensionare, conform legislaţiei în vigoare.

Asigură rezerve financiare pentru situaţii neprevăzute.
Permite păstrarea economiilor în deplină siguranţă.

Monedă: MDL, EUR, USD

Durată: Nedeterminată

Sold minim care trebuie menţinut în permanenţă în cont: 100 MDL, 10 EUR, 10 USD

Dobânda: Flotantă
Calculul dobânzii este efectuat reieşind din soldul efectiv din cont.
Dobânda este plătită lunar.
Capitalizarea dobânzii este efectuată lunar.

Operaţiuni permise (cu respectarea soldului minim):

 • Depuneri de numerar
 • Retrageri de numerar

Disponibilitate imediată, la orice unitate Ma. Contul de economi Pensionar se poate închide oricând la unitatea la care a fost deschis.

Documente solicitate:

 • Copia şi originalul actului de identitate (buletin sau paşaport)
 • Copia şi originalul carnetului de pensionar

În cazul deschiderii contului de către o persoana împuternicită la documentele menţionate mai sus se prezintă:

 • Copia actului de identitate al titularului de cont, legalizată notarial
 • Copia carnetului de pensionar, legalizată notarial
 • Actul sau copia actului autentificată notarial (procura) ce atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul, contul de economii şi alte documente necesare deschiderii de conturi la bancă.

Avantaje:

 • Siguranţă: Mijloacele din contul de economii Pensionar sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar.
 • Accesibilitate: Soldul minim este de numai 100 MDL, 10 EUR, 10 USD.
 • Rentabilitate: Dobânda acordată la Pensionar o depăşeşte pe cea unui cont de economii obişnuit
 • Flexibilitate: În orice moment se pot efectua operaţiuni de depunere sau retragere de numerar, cu respectarea soldului minim şi fără a afecta dobânda cu care este remunerat contul.

Contul de economii poate fi deschis la orice filială sau reprezentanţă Ma.Cont de economii MOBIAS COPIL

Cont deschis pe numele copilului tău, care trebuie sa fie mai mic de 14 ani, în care banii se înmulţesc cu o dobîndă avantajoasă.

Mobias Copil poate fi constituit în MDL, EUR şi USD.
Asigură acumularea mijloacelor financiare destinate satisfacerii nevoilor copilului tău.
Permite păstrarea economiilor în deplină siguranţă.

Monedă: MDL, EUR, USD

Durată – nedeterminată

Sold minim care trebuie menţinut în permanenţă în cont: 500MDL /50USD /30EURO

Sold maxim: 200 000 MDL / 10 000 USD / 10 000 EUR

Dobânda: flotantă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă.
Capitalizarea dobânzii calculate se face lunar.
Calculul dobânzii se efectuează reieşind din soldul efectiv din cont.

Operaţiuni permise:

 • Depunere numerar până la soldul maxim stabilit;
 • Retragere numerar până la soldul minim stabilit;
 • Încasări inter şi intrabancare.

Deschiderea contului de economii Mobias Copil poate fi efectuată doar de către părintele/tutorele titularului de cont (minor de pînă la 14 ani), în baza următoarelor documente:

 • Certificatul de naştere sau Buletinul de identitate al viitorului titular de cont, adică al copilului (pentru fiecare persoană fizică rezidentă primul buletin poate fi eliberat de la naştere);
 • Buletinul de identitate al părintelui/tutorelui;
 • Certificatul de naştere al copilului (în cazul în care contul se va deschide în baza Buletinului de identitate al titularului) sau actul ce confirmă tutela (copie şi originalul);

IMPORTANT: Gestiunea contului Mobias Copil (inclusiv închiderea contului) va putea fi efectuată doar de către părintele/tutorele titularului de cont (minor de pînă la 14 ani), care a constituit contul, în baza Certificatului de naştere al titularului sau actului ce confirmă tutela.

Avantaje:

 • Siguranţă: mijloacele din contul de economii Mobias Copil sunt garantate în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar.
 • Flexibilitate: în orice moment se pot efectua operaţiuni de depunere sau retragere de numerar cu respectarea soldului minim şi maxim, şi fâră a afecta dobânda cu care este remunerat contul. 
 • Accesibilitate: soldul minim este de numai 500MDL/50USD/30EURO.

Contul de economii poate fi deschis la orice filială sau reprezentanţă Ma.
Contul va putea fi închis doar la unitatea în care el a fost deschis.

Documente utile:

Ratele dobânzilor la depozite şi conturi de economii