Credit imobiliar în MDL

Visezi la casa ta? Cu noi o poți avea!

Plăteşte pentru propria casă și nu mai plăti chiria! Vino la Mobiasbanca şi ia un credit imobiliar în lei.

Visezi la casa ta? Cu noi o poți avea!

Plăteşte pentru propria casă și nu mai plăti chiria! Vino la Mobiasbanca şi ia un credit imobiliar în lei.

 • Vrei să-ţi cumperi sau să-ţi construieşti o casă nouă?
 • Vrei sa-ti cumperi un apartament (într-un complex locativ nou, sau pe piaţa secundară)? 

Perioada de creditare: de până la 20 ani.

Perioada de graţie: până la 12 luni.

Valoarea creditului: maxim 70% din valoarea imobilului, până la 100% în cazul în care clientul oferă garanţii imobiliare suplimentare (un alt gaj).

Garanţii:

 • gajul imobilului ce face obiectul contractului de vânzare – cumpărare
 • gajul altui imobil aflat în proprietate
 • gajul depozitelor bancare

Costul creditului

​Rata dobânzii*:

 • 7% anual, dobândă FIXĂ în primii 5 ani, pentru toate categoriile de clienți
 • 7% anual, dobândă flotantă începând anul 6.
Comision de acordare – 1%
Comision de administrare – 0,15%.
 

* Exemple de calcul reprezentativ

Pentru un credit în sumă de 500 000 lei, pe un termen de 240 luni, cu o dobândă anuală fixă de 7% în primii 5 ani și 7%, flotantă, începând cu anul 6, cu 1% comision de acordare și 0,15% comision de administrare, DAE (dobânda anuală efectivă) constituie 9.32%.

Calculează costul creditului aici
 

Rambursarea creditului şi a dobânzii se va efectua în rate egale sau descrescătoare. Cota din venitul disponibil a clientului ce poate fi alocată pentru plata la credit este de până la 70%.

Documente necesare:

 • Cererea de acordare a creditului, semnată de solicitantul de credit, soţ/soţie, fidejusor, după caz,
 • Buletinul de Identitate (fidejusorului, şotului(iei) în caz de insuficienţă a propriilor venituri)
 • Adeverinţa de venit pentru primirea creditului (fidejusorului, soţului (iei) după necesitate)
 • Сontractul de muncă (fidejusorului, soţului(iei) după necesitate)
 • Declaraţia pe venituri pentru ultimul an de gestiune vizată de Inspectoratul Fiscal de Stat (după caz)
 • Alte acte ce ar putea confirma existenţa şi provenienţa unor surse de venit suplimentare (pensii, transferuri de peste hotare, venituri provenite din contracte de arenda, dividende sau din alte surse)
 • Documentele aferente imobilului
 • Alte documente la cererea băncii. 
Procurarea încăperii locative Construcţia şi/sau finalizarea construcţiei casei de locuit
 • Raportul de evaluare a imobilului efectuat de către compania de evaluare agreată de Bancă care va fi perfectat de către aceasta la prezentarea:
  • Extrasului din Registrul bunurilor imobile (Oficiul Cadastral Teritorial – în continuare OCT)
  • Certificatului OCT privind valoarea bunului imobil
  • Documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilul indicate în Extrasul din Registrul bunurilor imobile (OCT)
 • Raportul de evaluare a imobilului efectuat de către compania de evaluare agreată de Banca – care va fi perfectat de către aceasta la prezentarea:
  • Extrasului din Registrul bunurilor imobile (Oficiul Cadastral Teritorial - în continuare OCT)
  • Certificatului OCT privind valoarea bunului imobil
  • Documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilul indicate în Extrasul din Registrul bunurilor imobile (OCT)
 • Documente ce confirmă dreptul asupra terenului de pământ (titlul de autentificare a dreptului de proprietate asupra terenului de pământ, contract de vânzare – cumpărare, contract de arenda, etc.)
 • Autorizaţia pentru construcţii
 • Documentaţia de proiect aprobată
 • Devizul de cheltuieli pentru construcţia casei

 

Avantajele creditului imobiliar:

 • Plăteşti chirie?! Mai bine achită rate pentru locuinţa ta proprie. Odată cu cumpărarea locuinţei în credit, tu devii proprietarul acesteia. 
 • Iţi permite la moment să faci o cumpărătura mare cu posibilitatea de a achita contravaloarea acesteia pe parcursul unui termen lung de timp
 • Iţi oferă posibilitatea de a locui in propria casa, planificata si amenajată după propria dorinţa, ceea ce nu este posibil intr-o locuinţă închiriată.
 • Acordarea creditului imobiliar e posibila fără garanţii suplimentare – în calitate de gaj apare locuinţa procurată.

Avantajele creditului imobiliar oferit de Mobiasbanca:

 • Analiza gratis a dosarului de credit imobiliar – nu se percepe nici un comision indiferent de răspunsul final
 • Zero comisioane de acordare si administrare
 • Posibilitatea procurării locuinţei în credit fără de a dispune de economii pentru achitarea contribuţiei proprii, cu condiţia gajării altui imobil
 • Minimum de documente solicitate pentru examinarea cererii de credit.
 • Acordarea la cererea ta a unei perioade de graţie (perioada de timp în care se achită doar dobânda calculată) de până la 12 luni din cadrul termenului de rambursare
 • Flexibilitatea băncii la determinarea capacitaţii tale de rambursare prin luarea în consideraţie:
  • mai multe surse de venit: salarii, dividende, chirii, venituri din activităţi de antreprenoriat, precum şi din transferuri de peste hotare etc.
  • veniturile cumulate ale familiei (soţ/soţie)
 • Pentru a beneficia de un credit imobiliar de la Mobiasbanca, nu ai nevoie de garanţii suplimentare din partea altor persoane.
 • Mai multe posibilităţi de rambursare în rate lunare egale sau descrescătoare cu posibilitatea de a achita creditul în avans oricând, integral sau parţial

Pentru a beneficia de un credit imobiliar apelează Call Center la 022 256 456 disponibil 24/7 sau contactează cea mai apropiata sucursală a băncii unde echipa noastră de specialişti iţi va răspunde la întrebări şi iţi vor oferi consultanţă gratuită pe tot parcursul derulării creditului.