Credit imobiliar "Prima casă"

Condițiile de creditare ale Programului Prima Casă

Condițiile Programului

Criteriile de eligibilitate beneficiar

Criterii de eligibilitate imobil

 • suma maximă a creditului950 000 MDL
 • termenul  - 7 ani
 • comision de eliberare – 1%
 • comision de garantare – 0,5% anualcalculat de la soldul garanției de stat achitat lunar
 • rata dobânzii – indice de referință (3,81%) + marja băncii (2%) = 5,81%
 • contribuția proprie10% din prețul imobilului (prețul imobilului nu poate fi mai mare de 1 mil. lei)

Accesând un credit imobiliar Prima Casă, dispui în mod gratuit de un card Debit Mastercard Contactless și beneficiezi de până la 20% reduceri la prima de asigurare pentru imobilul procurat.

 • vârsta până la 50 de ani
 • cetățean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova și să dispună de venituri din surse oficiale
 • să nu fi procurat anterior o locuință prin intermediul Programului.
 • se află pe teritoriul Republicii Moldova
 • valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depășește 1 milion MDL
 • este finisată, dată în exploatare finală și înregistrată în modul corespunzător în Registrul bunurilor imobile, OCT, până la momentul depunerii cererii de creditare
 • nu are nici un fel de defecte, vicii materiale sau juridice ascunse
 • nu este grevată cu ipotecă sau alte drepturi ale terților, nu este supusă interdicțiilor aplicate de instanța de judecată, organul de urmărire penală, executorul judecătoresc, Administratorul insolvabilității sau alte organe competente.

 

Documente necesare:

 • cererea de acordare a creditului, semnată de solicitantul de credit, soţ/soţie, fidejusor, după caz
 • buletinul de identitate ( a fidejusorului, şoțului (iei), rudei de gradul I în caz de insuficienţă a propriilor venituri)
 • adeverinţa de venit pentru primirea creditului (fidejusorului, soţului (iei), rudei de gradul I, după necesitate)
 • contractul de muncă (fidejusorului, soţului(iei), rudei de gradul I, după necesitate)
 • declaraţia pe venituri pentru ultimul an de gestiune vizată de Inspectoratul Fiscal de Stat (după caz)
 • alte acte ce ar putea confirma existenţa şi provenienţa unor surse de venit suplimentare (pensii, transferuri de peste hotare, venituri provenite din contracte de arendă, dividende sau din alte surse)
 • certificat eliberat de Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”, care confirmă faptul că beneficiarul deține în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/ soția – sau soțul-soția beneficiarului deține în proprietate exclusivă o locuință.

 

Documentele aferente imobilului:

 • raportul de evaluare a imobilului efectuat de către compania de evaluare agreată de Bancă. Acesta va fi perfectat la prezentarea extrasului din Registrul bunurilor imobile (Oficiul Cadastral Teritorial – în continuare OCT)
 • certificatului OCT privind valoarea bunului imobil
 • documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilul indicate în Extrasul din Registrul bunurilor imobile (OCT)
 • alte documente la cererea băncii.

 

Avantajele creditului imobiliar Prima Casă:

 • Plăteşti chirie? Mai bine achită rate pentru locuinţa ta proprie. Odată cu procurarea locuinţei în credit, tu devii proprietarul acesteia.
 • Îţi permite acum să faci o cachiziție mare, cu posibilitatea de a achita contravaloarea acesteia pe parcursul unui termen extins de timp
 • Îţi oferă posibilitatea de a locui in propria casă, planificată și amenajată după propria dorinţă, ceea ce nu este posibil într-o locuinţă închiriată.
 • Acordarea creditului imobiliar Prima Casă e posibilă fără garanţii suplimentare, având un aport propriu minim de 5% de la valoarea de piață a imobilului – în calitate de gaj apare locuinţa procurată și garanția acordată de stat.

 

Avantajele creditului imobiliar oferit de Mobiasbanca:

 • Analiza gratis a dosarului de credit imobiliar – nu se percepe nici un comision, indiferent de răspunsul final privind acordarea creditului ipotecar.
 • Comisioanele sunt absolut transparente.
 • Flexibilitatea băncii la determinarea capacităţii tale de rambursare, prin luarea în consideraţie a următorilor indicatori: mai multe surse de venit (salarii, dividende, chirii, venituri din activităţi de antreprenoriat etc.) veniturile cumulate ale familiei (soţ/soţie) și ale rudelor de gradul I.
 • Pentru a beneficia de un credit imobiliar Prima Casă de la Mobiasbanca - OTP Group, nu ai nevoie de garanţii suplimentare din partea altor persoane.
 • Mai multe posibilităţi de rambursare în rate lunare egale sau descrescătoare, cu posibilitatea de a achita creditul în avans oricând, integral sau parţial.

 În orice sucursală Mobiasbancaîţi acordăm consultanţă profesionistă privind accesarea unui credit pentru prima ta casă. În plus, uşile Centrului Ipotecar sunt deschise, oferindu-ţi asistenţă în aspecte ipotecare și suport gratuit la înregistrarea imobilului.

Pentru a beneficia de un credit imobiliar Prima Casă apelează Call Center la 022 256 456, disponibil 24/7 sau contactează cea mai apropiata sucursală a băncii unde echipa noastră de specialişti iţi va răspunde la întrebări şi iţi vor oferi consultanţă gratuită pe tot parcursul derulării creditului.