Credite pentru nevoi personale

 

Credit TO_TO

Realizaţi-vă visurile mai uşor! Creditul TO_TO – credit pentru TOT şi pentru TOŢI!

Acum dorinţele devin realizabile! 

Scopurile tale sunt importante pentru noi. Mai mult decât atât noi suntem interesaţi în realizarea acestora. În cazul în care ai nevoie de resurse suplimentare - poţi opta pentru Creditul „TO_TO” . Banii în numerar îi poţi primi la ghişeele băncii. 

Termen de utilizare: 3-60 luni

Suma: de la 2 000 - 100 000 lei
Achitarea este lunară conform graficului în plăţi egale (include dobânda, comisionul şi o parte a creditului).

Banca nu cere:

 • gaj sau garanţii
 • documente ce atestă proprietatea asupra unui imobil, pentru sume până la 60 000 MDL
 • facturile de plată pentru serviciile comunale

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti?

 • Să fii cetăţean al RM
 • Să ai viză de reşedinţă în RM
 • Să ai un loc de muncă stabil (minimum 4 luni)
 • Se acceptă şi venitul cumul al membrilor de familie.

Documente necesare pentru perfectarea creditului TO_TO:

 • Cerere de credit
 • Copia buletinului de identitate şi originalul documentului pentru verificare
 • Adeverinţa de venit pentru primirea creditului 
 • Alte acte solicitate de bancă

 


Credit PROSPER

Perioada de creditare: pînă la 84 luni

Scop: nevoi personale nenominalizate. (De exemplu: organizarea nunţii, cheltuielile ocazionate de naşterea unui copil, renovarea apartamentului/casei, reparaţia automobilului, procurarea mobilei, vacanţă de vis, refinanţarea creditelor de la alte bănci, etc).

Suma: de la 100 001 – 700 000 lei

Documente necesare:  

 1. Buletin de identitate
 2. Cererea de acordare a creditului
 3. Adeverinţa de venit pentru primirea creditului
 4. Declaraţia de venituri (înregistrată la inspectoratul fiscal) prezentată după caz
 5. Alte acte ce ar putea confirma existenţa şi provenienţa unor surse de venit suplimentare
 6. Extras din Registrul bunurilor imobile pentru imobilul ce urmează a fi gajat
 7. Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului (original şi copie)
 8. Raportul privind evaluarea imobilului efectuat de expertul independent
 9. Cartea de imobil
 10. Permisiunea Primăriei de gajare a dreptului de folosinţă/arendă a terenului aferent bunurilor imobile (în cazul când terenul nu este răscumpărat)
 11. Alte acte solicitate de bancă 

Avantaje:

 • Poţi să-ţi realizezi ideile!
 • Ai putea iniţia o afacere!
 • Iţi finanţezi orice cheltuieli!
 • La aprobarea creditului se acceptă venitul cumul ale familiei!

 

Informaţii suplimentare la orice unitate a băncii.
Serviciul Contactell 022 256-456