În atenţia acţionarilor Mobiasbanca – OTP Group S.A.

07 Jul 2020
Mobiasbanca - OTP Group informează acționarii săi şi publicul larg, că la data de 03.07.2020, a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Băncii prin corespondență.
 
CONFORM ORDINEI DE ZI, ADUNAREA A  APROBAT:
 
1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2019.
2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2019 (inclusiv situațiile financiare).
3. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.
În rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, din care fac parte: Zoltán Major, Eszter Erika Huszár, Tamas Hák-Kovács, Beer  Attila și Rodica Hîncu. 
În acest context, actuala componență a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noilor membrii al Consiliului Băncii.
4. Compania de audit extern Ernst&Young S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de audit extern pentru anul 2020 și remunerarea pentru serviciile acordate.
5. Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019
5.1.Luînd în considerare Decizia Comitetului Executiv al BNM nr. 92 din 03.04.2020 cu privire la recomandarea tuturor băncilor comerciale, în contextul situației epidemice din RM, de a amâna decizia privind distribuirea profitului până la 30.09.2020, a lăsa fără examinare subiectul privind distribuirea profitului băncii.
5.2.Consiliul Băncii va prezenta propunerile privind distribuirea profitului în cadrul Adunării Generale extraordinare a Acționarilor care a avea loc după data de 30.09.2020.
6. Regulamentul cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii.
 
Comitetul Executiv al Băncii