Conturi curente

Contul curent este un produs bancar cu ajutorul căruia ai posibilitatea să-ți administrezi banii uşor şi eficient.

Prin intermediul contului curent poţi efectua plăţi, încasări, precum şi transferuri bancare.

Contul curent poate fi alimentat prin:

  • salariu
  • depuneri
  • transferuri atât din tara cât şi din străinătate

Documente necesare pentru deschiderea unui Cont Curent:

  • cerere de deschidere a contului
  • actul de identitate

Documente necesare pentru deschiderea unui Cont Curent de către persoana împuternicită:

  • actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul
  • copia actului de identitate al titularului de cont

Contul curent poate fi deschis la orice unitate a Mobiasbancă. 

Ordin de plată în moneda naţională

Ordin de plată în valuta străină

Informaţie privind orele limită pentru prezentarea ordinelor de plată la bancă, din 10.06.2014