Plasamente

Depozite la termen

Ratele dobânzilor la depozite

  • Asigură rezerve financiare pentru situaţii neprevăzute
  • Permite păstrarea economiilor în deplină siguranţă

 

Monedă: MDL, EUR, USD

Durată: 30–1095 zile

Valoarea depozitului:

  • Depunere iniţială de la 500 MDL/ 100 USD/ 100 EUR în dependenţă de tipul de depozit.

Dobânda: Fixă şi flotantă

Calculul dobânzii este efectuat reieşind din soldul efectiv din cont, cu sau fără capitalizare.

Pentru depozitele la termen cu plata lunară a dobînzii, şi fără capitalizare, este posibilă setarea transferului dobînzii calculate la un card bancar. Pentru aceasta este de ajuns de completat o cerere tipizată la unitatea băncii în care contul este deschis.

Operaţiuni permise pe parcursul termenului depozitului: depuneri de numerar, în dependenţă de tipul de depozit.

Disponibilitate imediată, la orice unitate Ma.

Documente necesare:

  • Copia şi originalul actului de identitate (buletin, paşaport)

În cazul deschiderii contului de către o persoana împuternicită la documentele menţionate mai sus se prezintă:

  • Copia actului de identitate al titularului de cont, legalizată notarial
  • Actul sau copia actului autentificat notarial (procura) ce atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul, contul de economii şi alte documente necesare deschiderii de conturi la bancă;

Avantaje:  

  • Siguranţă: Mijloacele din contul de depozit sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar
  • Accesibilitate: Soldul minim este de numai 500 MDL, 100 EUR, 100 USD în dependenţă de tipul de depozit.
  • Rentabilitate: Dobânda acordată la plasamente/depozite este competitivă pe piaţa bancară. Dobânda fixă asigură protecţie în cazul fluctuaţiilor de pe piaţa financiară.
  • Comoditate: În cazul în care la expirarea termenului clientul nu doreşte să închidă depozitul cu dobândă variabilă, depozitul se reînnoieşte automat.

 

Contul de depozit poate fi deschis la orice unitate a Mobiasbanca - OTP Group