Safeuri bancare

Safeurile bancare reprezintă o soluţie sigură şi accesibilă de păstrare a obiectelor şi documentelor de valoare.

 

La arendarea safeului bancar clientul stabileşte împreună cu banca:

  1. Termenul pentru care se arendează safeul bancar
  2. Posibilitatea întocmirii inventarului
  3. Mărimea celulei de safeu bancar

 

Avantajele:

  • Siguranţă: Obiectele şi documentele de valoare se află în siguranţă. (Safeurile se află în încăperi special amenajate, dotate cu sisteme moderne de securitate, inclusiv anti-incendiar. Fiecare safeu poate fi deschis doar în cazul utilizării concomitente a cheii Dvs. şi cheii speciale a lucrătorului bancar autorizat).
  • Accesibilitate şi flexibilitate: În timpul unui program de lucru flexibil veţi avea acces deplin la bunurile păstrate la bancă, ori de cate ori aveţi nevoie. Accesul este permis doar Dvs. şi persoanelor împuternicite de Dvs. (la prezentarea procurii pentru utilizarea casetelor din tezaur, autorizată de notar).
  • Confidenţialitate: Doar Dvs. veţi şti ce obiecte preţioase se păstrează în safeu. In cazul păstrării banilor în safeuri, la dorinţa Dvs., poate fi perfectată lista numerarului declarat (în prezenta lucrătorului responsabil al băncii), ceea ce reprezintă un instrument suplimentar de asigurare a integrităţii conţinutului safeului. Banca poartă răspundere pentru suma declarată.

 

Lista unităţilor care oferă serviciul de arendă a casetelor de valori

Tarife pentru persoane fizice