MoneyGram

Money Gram – este unul din lideri pe piaţa internaţională a transferurilor de bani, ce vă oferă modalităţi rapide, fiabile şi uşoare de a trimite sau primi bani în cele peste 293.000 de locaţii ale agenţiilor sale, care acoperă peste 197 de ţări.

Scurte condiţii

Money Gram – este unul din lideri pe piaţa internaţională a transferurilor de bani, ce vă oferă modalităţi rapide, fiabile şi uşoare de a trimite sau primi bani în cele peste 293.000 de locaţii ale agenţiilor sale, care acoperă peste 197 de ţări.

Scurte condiţii

  • Moneda transferului – transferurile pot fi expediate din Moldova în valuta Euro şi dolari SUA şi achitate în Moldova în valutele: dolari SUA şi Euro. Valuta de plată este selectată de către Ordonator la momentul expedierii transferului. Dacă valuta de plată diferă de cea de expediere sistemul va aplica o rată de schimb valutar. Sistemul va păstra nemodificată această rată de schimb timp de 45 de zile. După 45 de zile suma spre plată poate fi modificată din cauza diferenţei de schimb valutar. Transferul poate fi primit şi expediat la orice unitate Mobiasbanca.
  • Termenul de executare – transferurile se efectuează fără necesitatea deschiderii unui cont bancar şi sunt disponibile pentru destinatar în cel puţin 5 minute din momentul expedierii.
  • Perioada de validitate – Transferul este disponibil spre plată timp de 90 zile din data de expediere a acestuia. În cazul în care transferul nu a fost solicitat spre plată, timp de 90 zile ani, transferul se arhivează în sistem.

În cazul efectuării de către expeditor de careva modificări în transfer, nu se percepe comision suplimentar.

Adiţional prin sistemul MoneyGram puteţi transmite un mesaj format din maxim 10 cuvinte care va fi anunţat beneficiarului la plata transferului.

Suma maximă care poate fi expediată printr-un transfer de bani MoneyGram este 7 000 Euro.

Condiţiile de returnare: transferul de bani expediat poate fi returnat la solicitarea persoanei plătitoare, cu condiţia că transferul nu a fost deja achitat beneficiarului.

Pentru a fi returnat transferului, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a efectuat operaţiunea următoarele documente:

  • act de identitate valabil;
  • documentele care atestă efectuarea transferului;
  • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului şi motivul de returnare a transferului.

Modalitatea achitării transferului returnat: la solicitarea plătitorului, acestuia i se înmânează suma transferului expediat împreună cu comisionul aferent tranzacţiei. Suma împreună cu comisionul aferent tranzacţiei se returnează în aceeaşi zi, urmând ca plătitorul să fie contactat pentru a veni să-şi ridice banii.

Comisionul se achită doar de către expeditor, în momentul efectuării transferului. Alte comisioane la beneficiarul plăţii nu se reţin.

Tarife la expedierea transferurilor băneşti din Republica Moldova peste hotare

Pentru alte informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul www.moneygram.com