Stimaţi clienţi,
 
Vă aducem la cunoștință că, în legătură cu instituirea stării de urgență la nivel național „Moldovagaz” S.A. permite, în perioada 20 martie 2020 – 15 mai 2020, achitarea consumului de gaze naturale cu următoarele condiții:
Stimate acţionar!
 
Mobiasbanca – OTP Group S.A. anunţă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii din 25 februarie 2020, convocarea Adunării Generale Anuale a Acționarilor, care va avea loc prin corespondență la data de 28 aprilie 2020, ora 16.00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81/A, oficiul central al Băncii, bir. 319.
 
Stimați clienți, 
 
În semn de gratitudine și înaltă apreciere pentru faptul că ne-ați ales în calitate de partener al afacerii Dvs., Mobiasbanca – OTP Group își reiterează angajamentul de a depune toate eforturile necesare pentru a Vă sprijini în aceste circumstanțe dificile, generate de instituirea stării de urgență.
Stimați clienți,
 
Pandemia de coronavirus COVID – 19 și impunerea stării de urgență în țara noastră au devenit o adevărată provocare pentru noi toți: cetățeni de rând, companii, instituții financiare sau de stat.