Picture

Cariera la OTP Bank

Află mai multe despre posturile vacante la OTP Bank. Abia așteptăm să te cunoaștem!

Posturi vacante

Suntem o echipă tânără și dinamică, profesionistă, orientată spre client și rezultat. Ne propunem să-ți oferim provocări profesionale, un mediu de lucru prietenos, oportunități de dezvoltare și facilități pentru a duce un mod de viață sănătos.

Pentru cel mai bun candidat, oferim beneficii extra-salariale:

- Experienţa unui grup internaţional;
- Un portal Intranet cu informaţii de specialitate şi un catalog bogat de cursuri pentru dezvoltare;
- Achizionarea produselor Băncii în condiţii preferenţiale;
- Asigurare medicala suplimentară;
- Tichete de masă;
- Avantaje financiare sub formă de prime de sărbători, bonusuri colective şi individuale.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank!

Te invităm să aplici CV-ul la recrutare@otpbank.md, menționând funcția pentru care candidezi.
Dacă nu ai identificat o funcție vacantă pentru domeniul tău de pregătire profesională, expediază CV şi, în funcție de disponibilitățile pentru funcțiile necesare în noile proiecte, te contactăm noi. Ne va face plăcere să te cunoaștem și să facem echipă comună!

Joburi Business

Operator Ghişeu Universal

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Manager relații clienți SME, Departamentul Întreprinderi Mici si Mijlocii

Ce ai de făcut:

 • Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii IMM cu abordare non retail;
 • Corespondenţa cu clienţii Băncii;
 • Atragerea clienţilor în Bancă, precum şi menţinerea clienţilor existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii IMM cu abordare Non Retail către organele de decizie;
 • Responsabil de realizarea obiectivelor individuale stabilite și de calitatea portofoliului de credit din gestiune;
 • Aprecierea nivelului de risc şi a gradului de rentabilitate a serviciului oferit;
 • Perfectează rapoarte de activitate: echiparea clienţilor, vizite la prospecti, urmărirea atragerii la bancă.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare economice / financiar-bancare;
 • Experienţa în deservirea/comunicarea cu clienţii minim 2 an în sistemul bancar;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Cunoaşterea limbilor – română, rusă (engleza va constitui un avantaj);
 • Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).

Manager relații clienți, Direcția Clienți Corporativi Locali, Departamentul Large Corporate

Ce ai de făcut:

 • Atragerea clienţilor noi din categoria Large Corporate, precum şi în menţinerea clienţilor corporativi existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Contribuție personală la stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii corporativi;
 • Comunicarea și corespondenţa de afaceri cu clienţii corporativi ai Băncii;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi în atenția organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare ale Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic / financiar-bancar;
 • Experienţă în relaționarea cu clienţii minim 3 ani în sistemul bancar;
 • Competențe de analiză a situației economico-financiare a întreprinderii;
 • Orientare către client;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Cunoaşterea limbilor – română, engleza, rusă;
 • Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).

 

Consilier Creditare Persoane Juridice Edineț

Ce ai de făcut:

 • Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
 • Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
 • Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Joburi Suport

Analist, Secția Trezorerie și Middle Office, Departamentul Gestiunea Activelor și Pasivelor și Trezorerie Middle Office

Ce ai de făcut?

 • Perfectarea rapoartelor zilnice și lunare către BNM, Grupul OTP, conducerea Băncii și alte subdiviziuni ale Băncii privind poziția valutară și tranzacțiile aferente;
 • Monitorizarea și analiza zilnică, săptămânală, lunară a tranzacțiilor valutare și pe piața interbancară;
 • Verificarea zilnică a corectitudinii aplicării cursurilor valutare și marjei minime de vânzare;
 • Monitorizarea și calcularea zilnică a veniturilor din comercializarea/reevaluarea valutei străine;
 • Inserarea datelor și reconcilierea tranzacțiilor valutare și de pe piața interbancară;
 • Elaborarea/actualizarea documentelor normative interne ce țin de activitatea secției;
 • Participarea la automatizarea proceselor aferente activității secției;
 • Testarea proceselor/aplicațiilor noi legate de tranzacționarea operațiunilor valutare și de pe piața interbancară.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoașterea limbilor română şi engleză;
 • Cunoașterea bazei legislative şi normative în domeniul bancar;
 • Cunoștințe de utilizator în aplicare MS Office, Excel a nivelul utilizatorului avansat.

 

Consilier Clientelă Multimedia, Centrul de Contact Multimedia

Ce ai de făcut?

 • Recepționarea si tratarea (până la soluționarea definitiva) a solicitărilor primite de la clienții existenți si/sau potențiali ai Băncii prin intermediul canalelor alternative de deservire (telefonie, email, chat, etc.);
 • Realizarea acțiunilor de Suport pentru clienții Băncii deținători de carduri bancare;
 • Realizarea acțiunilor de Suport pentru clienții Băncii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;
 • Consilierea clienților existenți și potențiali cu informație generală privind produsele bancare (tipuri, dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
 • Participă la vânzarea indirectă de produse bancare prin stabilirea de întâlniri de vânzare pentru clienții existenți și potențiali, interesați de produsele bancare, la Sucursala sau redirecționare la Secția Vânzări la Distanță;
 • Apelarea clienților in cadrul campaniilor de telemarketing sau a sondajelor de calitate.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii medii sau superioare cu profil economic;
 • Cunoașterea produselor și serviciilor bancare;
 • Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu/avansat de comunicare;
 • Abilități de operare PC, pachete/aplicații software și baze de date interne;
 • Experiența în domeniul vânzărilor produselor bancare constituie un avantaj.

 

Digital Marketing Manager, Secția Marketing și Cercetări, Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor

Ce ai de făcut?

 • Vei elabora strategii eficiente de marketing digital, cu obiective realiste și acționabile;
 • Vei planificarea, implementa și optimiza campanii de promovare;
 • Vei monitoriza constant indicatorii de performanță și vei evalua rezultatele în raport cu obiectivele planificate;
 • Vei îmbunătăți strategiile SEO, SEM etc.
 • Vei face marketing de conținut, postări Social Media și reclame
 • Vei administra site-ului web corporativ al băncii: structură, conținut, optimizare SEO, UI/UX etc;
 • Vei colabora cu agențiile de creație și alți furnizori de servicii pentru creare de conținut și plasare media;
 • Vei monitoriza tendințele în domeniu și competiția pentru a identifica oportunități de dezvoltare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență demonstrată în Marketing Digital/Social Media Marketing (cunoașterea avansată a tehnologiilor și instrumentelor specifice: SEO/SEM, Google Analytics, Google Adwords, Social Media, email marketing etc.).
 • Cursuri absolvite / certificate obținute în domeniu - vor reprezenta un avantaj;
 • Conectat la noutățile din domeniu (tendințe, tehnologii etc.);
 • Experiență în administrarea paginilor web, creare de conținut, publicitate contextuală, analiza performanțelor și cea comportamentală;
 • Responsabilitate și orientare spre rezultat
 • Creativitate și abilități de prezentare;
 • Abilități analitice și de previziune;
 • Competențe excelente de relaționare și comunicare;
 • Cunoștințe avansate de limbă română, rusă și engleză;
 • Abilități de lucru în MS Office. Cunoașterea Adobe Illustrator și Figma vor reprezenta un avantaj.

 

Încasator, Secția Încasare Numerar, Centru de Procesare Servicii Clienți

Ce ai de făcut?

 • Asigură pregătirea, primirea, predarea și transportarea valorilor către/ de la Banca Națională, Băncile Comerciale, subdiviziunile Băncii și Agenții economici;
 • Asigură verificarea și pregătirea, primirea și transportarea - valorilor la exportul de valuta sau asigură predarea valorilor în valută la import numerar;
 • Asigură alimentarea/ descărcarea ATM-urilor/ MBA off-site conform DNI în vigoare;
 • Coordonează activitatea zilnică a echipei de încasare în caz de înlocuire a încasatorului coordonator;
 • Asigură evidenta stricta a deplasării la punctele de colectare (Agenți Economici) conform rutelor și graficilor stabilite;
 • Asigură predarea numerarului în Tezaurul Central al Băncii la întoarcerea de pe rută pe parcursul zilei operaționale sau depozitarea sigură a acestora în Tezaurul Serviciului Încasare;
 • Asigură integritatea genților cu valori încasate, pentru care poartă răspundere materiala deplină;
 • Asigură confidențialitatea informațiilor și a datelor referitoare despre numerarul primit/ predat și transportat;
 • Îmbunătățește continuu performanțele proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacției necesităților și așteptărilor clienților și altor părți interesate, elaborează propuneri pentru optimizarea/ îmbunătățirea proceselor aferente prestării serviciilor de încasare;
 • Respectă strict prevederile legislației în vigoare și documentelor normative interne;
 • La indicația superiorului ierarhic va exercita alte sarcini ce țin de activitatea Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare incomplete sau speciale;
 • Experiență de muncă în domeniu;
 • Cunoașterea limbilor: române, ruse;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Abilitate înaltă de verificare și control;
 • Capacitatea de a înțelege și aprecia riscurile operaționale.

 

Consilier Clientelă Multimedia, Centrul de Contact Multimedia, Secția Vânzări la Distanță

Ce ai de făcut?

 • Vânzarea produselor și serviciilor Băncii prin intermediul canalelor alternative de distribuție (telefonie, fax, email, sms , IVR, etc);
 • Procesează solicitările privind creditele de consum parvenite prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, destinate persoanelor fizice;
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare;
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clientii Bancii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;
 • Consilierea clienţilor existenţi şi potenţiali cu informaţie generală privind produsele bancare (tipuri, dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
 • Cunoașterea, aplicarea și respectarea DNI ale Băncii;
 • Organizare și orientare spre eficiență a activităților gestionate în cadrul Secției Vânzări la Distanță;
 • Participarea în proiecte de dezvoltare ale Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu/avansat de comunicare;
 • Abilităţi de operare PC, pachete/aplicații software și baze de date interne (nivel avansat);
 • Experiența în domeniul vânzărilor produselor bancare constituie un avantaj.

 

Responsabil afaceri corporative senior, Secția Reglementare Corporativă, Departamentul Guvernanță Corporativă

Ce ai de făcut?

 • Suport în buna organizare a procesului guvernanță corporativă în conformitate cu legislația și normele interne ale Băncii;
 • Gestionarea relațiilor cu acționarul majoritar al Băncii, membrii Consiliului Băncii;
 • Asigura organizarea ședințelor corporative, inclusiv exercită controlul asupra desfășurării AGA, ședințelor Consiliului Băncii, comitetelor raportoare Consiliului Băncii, organului executiv, pregătirii materialelor, precum și exercitarea activității de secretariat a acestor organe, inclusiv completarea Registrelor aferente subiectelor si deciziilor;
 • Asigura traducerea, proceselor verbale a ședințelor AGA, CB, şi comitetelor raportoare Consiliului Băncii, precum şi alte documente ce conțin secretul comercial la indicația conducerii Băncii a documentelor corespunzătoare ordinii de zi, din limba engleză în limba română şi viceversa;
 • Monitorizare executării deciziilor organelor de conducere a Băncii (Consiliului Băncii/Comitetul Executiv);
 • Asigurarea pregătirea proiectelor evaluării colective și individuale a membrilor CB, COMEX, evaluării individuale a persoanelor cu funcții cheie (inclusiv candidaților la aceste funcții), ținând cont de cerințele BNM și standardele EBA) pentru prezentarea spre validare si aprobare la Comitetul de Numire si Consiliului Băncii;
 • Asigură perfectarea dosarelor Membrilor Consiliului Băncii, organului executiv, precum și persoanelor cheie la Banca Naţională a Moldovei;
 • Asigura efectuarea  actelor necesare pentru înregistrarea emisiunilor suplimentare de acțiuni/obligațiuni ale băncii;
 • Examinarea proiectelor documentelor normative interne ale Băncii în prisma domeniului guvernanței corporative în corespundere cu legislația în vigoare și standardele OTP.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare juridice și/sau economice;
 • Cunoașterea legislației privind activitatea băncilor, societățile pe acțiuni, Regulamentului BNM privind cadrul de administrare, precum şi ale actelor normative în vigoare ce reglementează activitatea corporativă;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă;
 • Cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Office;
 • Abilități de exprimare avansată în formă scrisă (română şi engleză), capacități de perfectării de secretariat.

Manager Produs, Secția Produse Persoane Fizice, Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor

Ce ai de făcut?

 • Elaborarea/dezvoltarea ofertei de produse a băncii raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile pe piaţă într-un mod superior competitorilor Băncii;
 • Promovarea eficientă a produselor şi serviciilor Băncii;
 • Crearea și evoluţia produselor (ofertelor) sau serviciilor cu propuneri de modificări de preţuri aferente;
 • Crearea planuri de promovare pentru produsele şi serviciile băncii din segmentul pieţei clienţilor PF şi urmărirea executării lor;
 • Elaborarea şi actualizarea DNI aferente produselor gestionate;
 • Crearea planurilor de distribuţie (plasare) pentru produsele şi serviciile Băncii şi urmăreşte executarea lor;
 • Segmentarea pieţii şi selectarea grupelor ţintă de clienţi.
 • Definirea campaniilor de comunicare şi marketing operaţional.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar/ economic;
 • Experienţă minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar, preferabil - produse bancare din segmentul pieţei persoanelor fizice;
 • Cunoaşterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoaşterea tehnologiei produselor bancare;
 • Cunoşterea aprofundată a aplicaţiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă; engleză - va fi un avantaj;
 • Orientare spre client;
 • Orientare spre rezultat.

 

Stagii de practică la OTP Bank S.A.

Ești în căutarea unui program interesant de a desfășura stagiul de practică? Echipa OTP Bank S.A. a lansat un program ,,PREMIUM'' pentru studenții.

Beneficiile programului:

 • Individualitate: atribuirea unui mentor, care o să ofere consiliere pe toată durata programului;
 • Diversitate: prezentarea și familiarizarea studenților cu diverse activități/procese desfășurate în bancă (Business/Controliing/Suport) pentru formarea unei viziuni holistice despre banking;
 • Feedback: implicarea activă a studenților în diverse activități de tip: Home work&întîlniri periodice cu mentorul și membrii COMEX

 

Dacă îți dorești să obții o experiență frumoasă, să primești taskuri interesante și împreună cu mentorul dedicat să exploarezi sistemul bancar, te invităm să aplici la acest program dedicat studenților până la data de 30.01.2024

Studenții interesați sunt invitați să transmită CV însoţit de o scrisoare de intenţie cu mențiunea “Stagiu de practică” la următoarea adresă de e-mail: recrutare@otpbank.md

Nota: Prin expedierea CV-ului, vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de analiză.

Joburi Control

Analist junior modelare riscuri, Departamentul Monitorizarea și Administrarea Riscului de Credit și de Piață

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea scorecard-urilor pentru aplicațiile de scoring;
 • Documentarea procesului de elaborare și revizuire a modelelor de scoring;
 • Asigurarea monitorizării performanței modelelor utilizate în procesul de gestiune a riscului de credit prin efectuarea exercițiilor de back-testing;
 • Elaborarea cerințelor de business în vederea optimizării și automatizării proceselor de administrare și monitorizare a riscurilor de credit și contrapartidă;
 • Participarea în cadrul proiectelor IT de integrare și dezvoltare;
 • Întocmirea rapoartelor aferent portofoliului de expuneri la risc de credit;
 • Actualizarea periodică a seturilor de date utilizate la calculul indicatorilor de risc;
 • Exercitarea altor sarcini ale superiorului ierarhic în dimensiunea cunoștințelor și abilitaților deținute, inclusiv realizarea atribuțiilor unui coleg temporar absent.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi/sau exacte;
 • Experiență de lucru în domeniul financiar-bancar, avantaj in zona de creditare sau credit risc management;
 • Cunoșterea metodelor și tehnicilor de evaluarea riscurilor, preponderent în domeniul riscului de credit;
 • Abilități bune de analiză și sinteză, capacitatea de a lucra cu volume mari de date;
 • Gândire proactivă, capabil să planifice, să prioritizeze și să execute mai multe proiecte simultan;
 • Cunostințe avansate a pachetului MS Office (cunoașterea limbajelor de programare constituie un avantaj);
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Integritate, responsabilitate și capacitatea de lucru în echipă.

Ofițer BCP, Departamentul Risc Operațional

Ce ai de făcut:

 • Realizarea obiectivelor stabilite în cadrul procesului de gestiune a situațiilor de criză și asigurare a continuității afacerii:

- monitorizează evenimentele ce pot afecta continuitatea activității Băncii;

- în contextul necesității asigurării continuității activității băncii, participă la gestiunea instrumentului de BCP (business continuity plan) inclusiv prin asigurarea disponibilității in regim de 24/7;

 • Asigură realizarea exercițiilor aferente asigurării continuității activităților băncii:

- realizarea exercițiului Business Impact Analysis cu scopul identificării activităților critice desfășurate în bancă;

- organizează testarea planurilor de continuitate a activităților Băncii, centralizează rezultatele obținute și propune măsuri de optimizare acolo unde este cazul;

 • Participă în elaborarea documentelor normative interne aferente domeniului gestionat.
 • Instruirea angajaților băncii în domeniul continuității activității:

- asigură suportul și feedback-ul necesar personalului implicat în asigurarea continuității afacerii;

 • Asigurarea Realizării raportărilor periodice:

- elaborează rapoarte destinate Top Managementului Băncii, grupului OTP precum și comitetelor specializate, etc.

- raportarea către BNM a incidentelor legate de sistemele IT critice, în termenii prevăzuți de reglementările în vigoare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil IT/ telecomunicații;
 • Cunoaşterea legislaţiei bancare în vigoare (constituie avantaj);
 • Experiența de activitate pe specialitate minim 2 ani, în sistemul financiar-bancar va constitui un avantaj;
 • Cunoştinţe avansate de limbă engleză;
 • Abilitati de analiză și cunoștinte generale cu privire la gestiunea riscului operațional și control intern.

 

Analist risc de credit și de piață, Direcția de Administrare Strategică a Riscului de Credit

Ce ai de făcut:

 • Identificarea, analiza și evaluarea diferitelor tipuri și zone de riscuri care decurg din activitatea de creditare, în special de controlul și monitorizarea riscului de credit;
 • Asigură realizarea procesului de clasificare periodică a activelor și angajamentelor condiționale, conform normelor prudențiale și IFRS și calculul corespunzător de provizioane/reduceri;
 • Asigură elaborarea și prezentarea analizelor de risc, rapoartelor (interne/externe), pregătirea seturilor de date;
 • Contribuie la definirea și punerea în aplicare a principiilor și normelor interne privind controlul riscului de credit și de piață;
 • Administrarea procesului de aprobare și monitorizare a limitelor de risc de piață, contrapartidă și țară
 • Participă în cadrul proiectelor de digitalizare a proceselor de monitorizare și administrare a riscurilor.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în sistemul bancar, avantaj în zona de creditare persoane juridice sau credit risc management;
 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul financiar-bancar;
 • Cunoașterea și aplicarea corectă a metodelor și tehnicilor de evaluare a riscurilor, preponderent în domeniul riscului de credit;
 • Cunoașterea și asigurarea aplicării corecte a principiilor comitetelor Basel în domeniul supravegherii bancare;
 • Integritate și responsabilitate;
 • Cunoașterea caracteristicilor operațiunilor de piață;
 • Cunoștințe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
 • Cunoașterea limbii engleze la un nivel mediu.
 • Limba engleză cel puțin nivelul B2.

Joburi IT

Administrator de sistem, Secția Rețea și Echipamente

Ce ai de făcut:

 • Instalarea, administrarea și configurarea sistemelor bazate pe SO Linux cât și Windows;
 • Implementarea și gestionarea sistemelor de backup, monitorizarea performanței aplicației și a bazei de date;
 • Îmbunătățirea dezvoltării infrastructurii și mentenanța aplicațiilor din gestiunea Băncii;
 • Identificarea și rezolvarea problemelor (Troubleshooting) de infrastructură informațională a Băncii;
 • Automatizarea proceselor de administrare a sistemelor și platformelor din gestiunea Băncii;
 • Administrarea soluției integrate de virtualizare;
 • Instalarea, configurarea și mentenanța serverelor hardware și mașinilor virtuale din gestiunea Băncii;
 • Mentenanța și suportul altor sisteme informaționale a Băncii;
 • Implementare a platformelor în cadrul proiectelor noi, cât și acordare suportului după lansarea proiectului, ajustarea performanței și tranziția către operațiunile de asistență, acolo unde este cazul;
 • Asigură elaborarea și actualizarea documentației tehnice privind infrastructura IT a Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență de muncă în domeniul Tehnologiilor Informaționale minim 3 ani;
 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cursuri finisate domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Certificate CCNA, LPIC, Microsoft Certification (ar fi un avantaj);
 • Cunoașterea sistemelor de operare (Oracle Linux si Windows OS);
 • Cunoașterea sistemelor de virtualizare (Vmware, Hyper-v);
 • Cunoștințe în administrarea serviciilor Apache Tomcat, Java Tomcat, MS Exchange, SharePoint, DHCP, DNS, AD, IIS, GPO si LDAP;
 • Cunoștințe de servere și tehnologii de stocare, medii NAS/SAN, matrice de discuri (disk arrays), sisteme de backup;
 • Cunoașterea instrumentelor din linia de comandă și a scripturilor Powershell, Shell, Bash;
 • Cunoștințe de depanarea a incidentelor de infrastructura IT (Pachet Capture);
 • Cunoașterea sistemelor de baze de date, cum ar fi MySQL, PostgreSql si Oracle DB (ar fi un avantaj);
 • Experiență practică cu una dintre platformele de cloud public: AWS, Azure, GCP (ar fi un avantaj);
 • Cunoașterea limbii române și engleze.


Ofițer Securitate Informațională, Secția Securitate Informațională, Departamentul Conformitate și Securitatea Bancară

Ce ai de făcut:

 • Implementarea politicii de securitate informațională a Băncii;
 • Gestiunea solicitărilor în domeniul securității informaționale parvenite din partea clienților interni. Interacțiunea cu angajații băncii, managerii și deținătorii de resurse informaționale, alte părți interesate;
 • Gestiunea alertelor parvenite de la sistemele de securitate;
 • Investigarea cauzei apariției unor evenimente aferente securității informației și coordonarea procesului de înlăturare a problemelor identificate;
 • Gestiunea solicitărilor de acces ce țin de domeniul securității informației;
 • Coordonarea procesului de elaborare și actualizare a matricelor de acces;
 • Elaborarea matricelor de accese generalizatoare;
 • Înaintarea propunerilor de eficientizare a proceselor aferente securității informației, în special a procesului de gestiunea a accesului și a instrumentelor utilizate;
 • Interacțiunea cu prestatorii de servicii (STISC, ASP, ș.a.), reprezentanții OTP Group, Auditori ș.a.;
 • Asigurarea bunei funcționări a sistemelor de securitate a informației;
 • Înaintarea propuneri de perfecționare a securității rețelei informaționale;
 • Monitorizarea respectării cerințelor de securitate;
 • Alte activități aferente securității informației.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul securității informaționale sau a tehnologiilor informaționale;
 • Cunoștințe de bază a standardelor și bunelor practici în domeniul securității IT (ISO 27000, NIST);
 • Cunoștințe tehnice de bază în domeniul securității informaționale și tehnologiei informației și comunicațiilor; (Rețea, Sisteme de operare, Antivirus, SIEM, Anti SPAM, DLP, altele);
 • Abilități de comunicare, capacitatea de a explica concepte și informațiile de securitate clientului intern;
 • Abilități de analiză orientată pe riscuri;
 • Responsabilitate, adaptabilitate și flexibilitate;
 • Orientare spre rezultat și orientare spre client;
 • Cunoașterea limbii engleze nivel mediu (citirea / întocmirea documentației tehnice, corespondență).