Informație cu privire la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Băncii.

Informație cu privire la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Băncii.

OTP Bank S.A.

Informează acționarii săi şi publicul larg, că în data de 21.06.2024, a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Băncii prin corespondență.

CONFORM ORDINEI DE ZI, ÎN CADRUL ADUNĂRII S-A APROBAT:

1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2023.
2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2023.
3. Modificări în Statut.
4. Regulamentul cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii (versiune nouă).
5. Regulamentul Consiliului OTP Bank S.A.  (versiune nouă).
6. Compania de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2024.
7. Distribuirea profitului Băncii pentru 2019-2023.
   7.1. În baza Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr. 120 din 02.05.2024 cu privire la cererea OTP Bank S.A. privind aprobarea prealabila pentru distribuirea capitalului către acționari din contul profitului pentru anii 2019-2023 a aproba repartizarea capitalului băncii în suma totală de 500,019,531.8 MDL, ce constituie 50.03 MDL per acțiune, aflată în circulație după cum urmează:
         7.1.1. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2019, în sumă de 160,832,664.2  MDL (100% din soldul profitului raportat);
         7.1.2. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al  băncii, încheiat la 31.12.2020, în sumă de 46,693,536.0 MDL (100% din soldul profitului raportat);
         7.1.3. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2021, în sumă de 189,237,220.4 MDL (100% din soldul profitului raportat);
         7.1.4. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2022, în sumă de 103,256,111.2 MDL (37% din soldul profitului raportat);
         7.1.5. Profitul nedistribuit al băncii pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2023 – la dispoziția băncii.
   7.2. Plata dividendelor să se efectueze în formă pecuniară conform Listei acționarilor, întocmite la  situația din 21.05.2024, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile  până la data ținerii Adunării generale ordinare a acționarilor băncii.
   7.3. Plata dividendelor menționate să se efectueze în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării hotărâri respective de către Adunarea Generală a Acționarilor.
8. Eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Băncii pentru activitatea în anul 2023. 

Comitetul Executiv al Băncii

Distribuie pe Facebook