Picture

Career at OTP Bank

Find out more about vacancies at OTP Bank. We look forward to meeting you!

Vacancies

We are a young and dynamic team, professional, customer and result oriented. We aim to offer you professional challenges, a friendly working environment, development opportunities and facilities to lead a healthy lifestyle.

For the best candidate, we offer extra-salary benefits:

- The experience of an international group;
- An intranet portal with specialist information and a rich catalogue of development courses;
- Purchase of the Bank's products on preferential terms;
- Supplementary medical insurance;
- Meal vouchers;
- Financial benefits in the form of holiday bonuses, collective and individual bonuses.

Upgrade your career with OTP Bank!

We invite you to apply to recrutare@otpbank.md, mentioning the position you are applying for.
If you have not identified a vacancy for your field of training, send us your CV and, depending on availability for the required positions in new projects, we will contact you. We look forward to meeting you and teaming up together!

Business Jobs

Manager relații clienți, Direcția Clienți Corporativi Locali, Departamentul Large Corporate

Ce ai de făcut:

 • Atragerea clienţilor noi din categoria Large Corporate, precum şi în menţinerea clienţilor corporativi existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Contribuție personală la stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii corporativi;
 • Comunicarea și corespondenţa de afaceri cu clienţii corporativi ai Băncii;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi în atenția organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare ale Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic / financiar-bancar;
 • Experienţă în relaționarea cu clienţii minim 3 ani în sistemul bancar;
 • Competențe de analiză a situației economico-financiare a întreprinderii;
 • Orientare către client;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Cunoaşterea limbilor – română, engleza, rusă;
 • Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).

Aplică

 

Manager relații Factoring, Secția Factoring, Direcția Finanțare Specializată și Internațională, Departamentul Tranzacții Bancare Globale

Ce ai de făcut:

 • Consilierea clienților și acordarea suportului pentru rețea în vânzarea produsului 
 • Prospectarea pieței pentru identificarea oportunităților de business și promovare
 • Comunicarea cu echipele interne și partenerii externi pe subiecte aferente tranzacțiilor
 • Asigurarea funcțiilor post-vânzare: monitorizarea achitării creanțelor, raportare, îndeplinire buget, etc.
 • Operarea în softul dedicat
 • Analiza eligibilității tranzacțiilor de Factoring conform DNI în vigoare
 • Administrarea procesului de perfectare a contractelor și dosarelor de Factoring
 • Participarea la elaborarea documentelor normative interne și proceselor de business


Vom aprecia sa ai:

 • Spirit de inițiativă, implicare și perseverență
 • Abilitati excelente de comunicare, relaționare si negociere
 • Capacitatea de a oferi soluții eficiente pentru problemele identificate
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă
 • Cunoaşterea sistemului financiar-bancar și a tehnicilor de vânzare a produsului
 • Studii superioare economice, financiar-bancare
 • Experienţă în sistemul financiar - bancar de cel puţin 3 ani

 

Aplică

Conslier Clientelă CLIPRO

Ce ai de făcut:

 • Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
 • Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
 • Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.


Vom aprecia sa ai:

 • Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj.

 

Aplică

Consilier Creditare Persoane Fizice, or. Chișinău

Ce ai de făcut:

 • Atragerea clienţilor persoane fizice;
 • Dezvoltarea relaţiilor cu clienţii din portofoliu şi fidelizarea lor;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor băncii;
 • Analiza pieţei şi identificarea clienţilor potenţiali.


Vom aprecia sa ai:

 • Experienţă bancară de minim 1,5 ani;
 • Studii superioare economice/financiare;
 • Cunoştinţe tehnico – comerciale specifice produselor bancare;
 • Cunoştinţe de aplicare a MS Office;
 • Cunoaşterea limbilor: română, rusă; engleza va constitui un avantaj.

 

Aplică

Operator Ghişeu Universal

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Aplică

Operator Ghișeu Universal, Sucursala Corporativă, or. Chișinău

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoașterea limbii române, ruse, engleze;
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Aplică

Support Jobs

Șef Secție, Secția Încasare Numerar, Centru de Procesare Servicii Clienți

Ce ai de făcut?

 • Coordonarea activității ce tine de organizarea procesului de transportare a numerarului încasat/ eliberat per valute la/ de la BNM, Bănci Comerciale interne/ externe, Sucursale/ Agenții, Agenți Economici și ATM-uri din gestiunea Direcției;
 • Asigurarea managementului performantei persoanelor aflate în subordine, stabilirea și evaluarea obiectivelor individuale, stabilirea și susținerea acțiunilor de formare necesare acestora;
 • Promovarea principiilor calității la toate etapele ciclului de management: planificare, organizare, conducere, control și aplicare a acțiunilor de îmbunătățire;
 • Sporirea gradului de conștientizare și motivarea personalului cu privire la calitate;
 • Asigurarea perfectării contractelor, Acordurilor adiționale cu Agenți Economici/ părți terțe precum și inițierea procesul de reziliere a acestora în caz de necesitate;
 • Asigurarea evidenței companiilor deservite precum și perceperea comisioanelor prestabilite (KPI);
 • Asigurarea perfectării documentelor ce țin de activitățile Secției (Delegații, Procuri, Legitimații, Cazier judiciar grafice de muncă etc.);
 • Participarea la elaborarea documente normative interne și a sarcinilor tehnice, ce țin de activitatea Secției;
 • Analizarea riscurilor operaționale și informarea superiorilor Secției despre evenimentele ce au loc, sau pot avea loc în viitor, și pot avea efecte negative asupra activității Băncii;
 • Respectă strict prevederile actelor legislative, normative interne și internaționale asociate activităților desfășurate;
 • Realizează calitativ Controlului Permanent Formalizat în cadrul  subdiviziunii;
 • La indicația superiorului ierarhic va exercita alte sarcini ce țin de activitatea Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare și experiență de muncă în domeniu bancar minimum 3 ani;
 • Cunoașterea limbilor: române și ruse; engleza - avantaj;
 • Cunoașterea aplicațiilor  Windows, Excel, a  sistemelor informatice aferente activității exercitate;
 • Cunoașterea particularităților și tehnicilor a operațiunilor cu numerar derulate în cadrul Direcției;
 • Capacitatea de comunicare și de gestionare eficientă a personalului;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Abilitate înaltă de verificare și control;
 • Capacitatea de a înțelege și aprecia riscurile operaționale.

 

Aplică

Casier, Secția Procesare Numerar, Direcția Gestiune Numerar, Centru de Procesare Servicii Clienți

Ce ai de făcut?

 • Asigură renumărarea şi împachetarea corecta/ calitativă a numerarului primit, conform reglementărilor în vigoare;
 • Prelucrează calitativ numerarul în lei și valută încasat de la Sucursale/ Agenţii/ Agenţi Economici BNM și alte Bănci Comerciale;
 • Asigură alimentarea cu numerar a unităților Băncii. Duce evidența pentru toate operaţiunile realizate;
 • Poartă răspundere materială deplină pentru numerarul din gestiunea proprie;
 • Raportează la nivel intern, în conformitate cu legislația în vigoare, situațiile în care apar divergenţe de numerar sau monedă falsă. Întocmește Procese-verbale;
 • Asigură confidențialitatea informațiilor și a datelor ce pot avea un impact negativ asupra activităţii, referitoare la:
 • numerarul prelucrat şi înregistrat la conturile clienților;
 • activitatea nemijlocită a Direcției;
 • Asigură substituirea reciprocă dintre lucrători în cazul lipsei unuia dintre ei. După caz alimentează casetele cu numerar pentru ATM-uri;
 • Asigură îndeplinirea altor sarcini atribuite de către Șef Secție Procesare Numerar/ Șef Direcție și Director CSPC.
 • Respectă strict prevederile legislației în vigoare și documentelor normative interne;
 • La indicația superiorului ierarhic va exercita alte sarcini ce țin de activitatea Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare/ incomplete sau speciale;
 • Cunoașterea limbii române și ruse la nivel înalt;
 • Cunoașterea legislației în vigoare ce ține de activitățile bancare;
 • Cunoașterea procedurilor bancare;
 • Abilitate înaltă de verificare și control;
 • Capacitatea de a înțelege și aprecia riscurile operaționale;
 • Experiență de muncă în domeniu;
 • Orientare spre rezultat/ client;
 • Abilitați de comunicare, cooperare și capacitatea de a lucra în echipă;
 • Cunoașterea Word și Excel;
 • Realizarea sarcinilor în termenii stabiliți.

 

Aplică

Analist financiar, Secţia Suport SME, Departamentul Întreprinderi Mici Şi Mijlocii

Ce ai de făcut?

 • Analiza economico-financiară a indicatorilor și evoluției rezultatelor financiare, cu prognoza fluxului de numerar și estimarea capacității de plată și a bonității persoanelor juridice din segmentul IMM in procesul de prelucrare si aprobare a creditelor;
 • Examinarea tranzacțiilor purtătoare de riscuri pentru clienții din segmentul IMM (tot spectrul facilităților de credit din portofoliul de produse ale Băncii);
 • Formularea propunerilor pentru alte subdiviziuni şi organe competente de decizie ale Băncii;
 • Participarea la structurarea tranzacțiilor de credit prin elaborarea documentației de credit;
 • Perfectarea contractelor de credit şi de gaj aferente facilităților de credit pentru clienți persoane juridice IMM;
 • Monitorizarea trimestrială a Situațiilor Financiare și a condițiilor financiare contractuale ale Debitorilor din segmentul IMM.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic, preferabil facultatea Finanțe/Contabilitate;
 • Experiență în domeniul bancar – minim 1 an;
 • Experiență în domeniul analizei financiare sau a contabilității întreprinderilor va fi un avantaj;
 • Cunoașterea Standardelor de Contabilitate, legislației BNM în domeniul creditării, economic;
 • Abilitate de a sintetiza informațiile și a transpune indicatorii financiari într-o analiza structurată și concisă a stării economico-financiare a întreprinderii;
 • Cunoștințe la nivel mediu în sistemele şi aplicațiile informatice - MS Office, în special (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoașterea limbii române, ruse şi engleze;
 • Punctualitate în pregătirea și prezentarea calitativă a informațiilor cu respectarea termenului limită;
 • Gândire analitică, critică şi de sinteză, orientare către rezultate, inițiativă, atitudine proactivă, responsabilitate, gestiunea eficientă a timpului, capacitatea de a gestiona si monitoriza mai mute sarcini simultan, concentrare și atenție maximă la detalii.

 

Aplică

 

Manager Produs, Secţia Savings and Daily Banking Products, Departamentul Gestiunea Produselor Corporative

Ce ai de făcut?

 • Elaborarea/dezvoltarea/gestiunea ofertei de produse de economisire si produse daily banking (servicii aferente deservirii curente) a Băncii destinate persoanelor juridice raportate la necesităţile clienţilor, resursele Băncii şi oportunităţile pe piaţă într-un mod superior competitorilor Băncii;
 • Îmbunătățirea continuă a performanţelor produselor, serviciilor şi proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate;
 • Analiza evolutiei pietei si elaborarea propunerilor de modificare a prețurilor aferente produselor gestionate;
 • Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate și urmărirea executării lor;
 • Elaborarea/contribuirea/actualizarea Documentelor Normative Interne aferente produselor gestionate;
 • Inițierea cerințelor business  (Business Requirement) legate de dezvoltarea/modificarea produselor gestionate, participarea în testarea și implementarea acestora în sistemele informatice ale Băncii;
 • Participarea la sesiuni de formare a personalului Băncii pentru produsele noi;
 • Contribuirea la segmentarea pieţei şi selectarea grupelor ţintă de clienţi. Întreprinderea măsurilor de atingere a nivelului maxim de echipare cu produse a clientului - persoană juridica şi de creştere a fidelităţii clientului față de produsele Băncii.

Vom aprecia să ai:

 • Cunoaşterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoaşterea tehnologiei produselor bancare;
 • Cunoşterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoașterea limbilor română, rusă, engleză;
 • Experienţă minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar (produse bancare din segmentul pieţei persoanelor juridice).

 

Aplică

Team Leader Business Analiști, Direcția Suport Proiecte, Departamentul Proiecte și Organizare

Ce ai de făcut?

 • Organizezi și coordonezi activitatea de gestiune Evoluții (dezvoltari non-proiect) IT, identifici și gestionezi interdependențele între Evoluțiile IT și Proiectele din portofoliul Departamentului;
 • Asiguri gestionarea corespunzătoare a liniilor bugetare aferente Evoluțiilor IT și asiguri reconcilierea informației privind consumul liniilor respective de buget cu echipele contribuitoare;
 • Stabileşti obiectivele operaționale ale echipei Direcției Suport Proiecte şi resursele necesare pentru realizarea acestora, având drept baza obiectivele departamentului; contribui la stabilirea obiectivelor strategice ale departamentului, împreună cu ceilalți lideri de echipe din cadrul departamentului;
 • Ești responsabil de delegarea muncii, de supravegherea progresului către obiective și de instruirea membrilor echipei de business analisti ai sistemului informational;
 • Asiguri rolul de Business Analist a sistemului informational pentru Evoluții/Proiecte IT de complexitate foarte înaltă;
 • Contribui la elaborarea, gestionarea și raportarea Bugetului anual al departamentului;

Vom aprecia să ai:

 • Studii universitare complete în domeniul bancar/economie/TIC;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză la nivel avansat;
 • Experienţă de lucru în domeniul financiar - bancar minimum 5 ani;
 • Experienţă în domeniul proiectelor și/sau a dezvoltărilor de software minimum 3 ani;
 • Orientare spre rezultat;
 • Orientare spre Client;
 • Cunoaşterea aplicaţiilor de birotică la un nivel avansat;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate.

 

Aplică

Contabil Senior, Departamentul Contabilitate

Ce ai de făcut?

 • Evidența contabilă a activelor corporale și necorporale;
 • Evidența OMVSD și stocurilor de mărfuri si materiale pe depozite;
 • Evidența activelor corporale și necorporale în curs de execuţie;
 • Plata și evidenţa decontărilor cu furnizorii Băncii;
 • Pregătirea informației/rapoarte privind activele corporale, necorporale și stocuri;
 • Perfectarea documentelor normative interne ce țin de evidența activelor corporale, necorporale și stocuri;
 • Alte sarcini la cererea superiorilor în domeniul subdiviziunii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul contabilităţii;
 • Cunoasterea legislatiei contabile si fiscale;
 • Experienţa de activitate în sistemul financiar – bancar va constitui un avantaj;
 • Responsabilitate;
 • Atenţie la detalii;
 • Abilităti de învăţare.

 

Aplică

Analist contabil leasing, Centrul de Leasing Departamentul Tranzacții Bancare Globale

Ce ai de făcut?

 • Gestiunea și evidența Dosarelor de Leasing;
 • Suport pentru front-office și clienți în rezoluțiunea situațiilor în legătură cu aspectele contabile în activitatea de Leasing;
 • Emiterea facturilor fiscale și întocmire raport destinat sistemului e-factura pentru contractele de leasing în vigoare;
 • Întocmirea actelor de verificare în adresa clienților sau furnizorilor pentru tranzacțiile de leasing financiar;
 • Elaborarea documentelor normative interne ce ţin de evidenţa contabilă, supravegherea contabilă și alte proceduri;
 • Întocmire si prezentare rapoarte privind tranzacțiile de leasing financiar lunar în adresa Secției de Contabilitate Generală;
 • Urmărirea legalității tranzacţiilor încheiate (contract de leasing, vânzare-cumpărare, credit şi de gaj, mesaje SWIFT de confirmare, ş.a.) şi conformarea lor cu limite stabilite;
 • Participarea în cadrul proceselor de efectuare plăți în cadrul tranzacțiilor de Leasing (către Funizorii obiectelor sau instituții de stat) şi monitorizarea derulării corecte a decontărilor.

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă în domeniu financiar-bancar sau în domeniul evidenței contabile – de cel puţin 2 ani;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul reglementării valutare, operaţiunilor contabile şi a standardelor de contabilitate bancară;
 • Cunoştinţe informatice: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse, engleze va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea legislației în vigoare.

 

Aplică

Responsabil flux documentar, Secția Arhiva Fizică, Departamentul Logistică

Ce ai de făcut?

 • Supravegherea integrității documentelor, respectarea condițiilor necesare pentru păstrarea optimă a documentelor în încăperea arhivei;
 • Primirea dosarelor / dosarelor de credit și a documentelor in original de la entitățile emitente în arhivă;
 • Ținerea evidenței dosarelor / dosarelor de credit și a originalelor primite în arhivă;
 • Recompletarea dosarelor de credit cu documentele transmise ulterior de către entitățile creatoare;
 • Verificarea prezentei documentelor obligatorii în original în dosarele de credit transmise de către entitățile emitente;
 • Conlucrarea cu entitățile creatoare în vederea completării dosarelor de credit în cazul lipsei documentelor aferente acestora;
 • Eliberarea către subdiviziunile structurale ale Băncii a dosarelor ce fac obiectul Fondului Arhivistic al Băncii;
 • Eliberarea către subdiviziunile structurale ale Băncii a copiilor scanate din dosarele ce fac obiectul Fondului Arhivistic al Băncii;
 • Verificarea integrității dosarelor în arhiva fizică a Băncii;
 • Ținerea evidenței eliberării/restituirii dosarelor din/în depozitele arhivei;
 • Selectarea dosarelor/dosarelor de credit cu termen de păstrare expirat și întocmirea listei acestora pentru lichidarea ulterioară;
 • Supravegherea respectării procedurilor și modalităților de arhivare și transmitere către arhivă a documentelor/dosarelor, de către entitățile creatoare (subdiviziunile structurale ale Băncii);
 • Consultarea angajaților entităților creatoare de documente, ce sunt surse de completare a Fondului Arhivistic al Băncii, referitor la procedura și modalitățile de ordonare, arhivare a documentelor, procedura de predare a documentelor în arhivă, termenele de păstrare a documentelor, evidența și asigurarea integrității lor;
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor, inclusiv prioritatea acordată satisfacției necesităților și așteptărilor clienților interni și altor părți interesate (precum și prin participarea la dezvoltarea/crearea aplicațiilor domeniului procesului de transmitere/păstrare a documentelor);

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare, superioare incomplete sau medii de specialitate;
 • Experiență de muncă nu mai mică de 1 an;
 • Cunoaștere utilizare calculator la nivel înalt;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă; engleză - va fi un avantaj;
 • Orientare spre client;
 • Orientare spre rezultat;

 

Aplică

Manager Produs, Secția Produse Persoane Fizice, Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor

Ce ai de făcut?

 • Elaborarea/dezvoltarea ofertei de produse a băncii raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile pe piaţă într-un mod superior competitorilor Băncii;
 • Promovarea eficientă a produselor şi serviciilor Băncii;
 • Crearea și evoluţia produselor (ofertelor) sau serviciilor cu propuneri de modificări de preţuri aferente;
 • Crearea planuri de promovare pentru produsele şi serviciile băncii din segmentul pieţei clienţilor PF şi urmărirea executării lor;
 • Elaborarea şi actualizarea DNI aferente produselor gestionate;
 • Crearea planurilor de distribuţie (plasare) pentru produsele şi serviciile Băncii şi urmăreşte executarea lor;
 • Segmentarea pieţii şi selectarea grupelor ţintă de clienţi.
 • Definirea campaniilor de comunicare şi marketing operaţional.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar/ economic;
 • Experiență minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar, preferabil - produse creditare;
 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoașterea tehnologiei produselor bancare;
 • Cunoașterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point);
 • Cunoașterea limbilor română, rusă; engleză - va fi un avantaj;
 • Orientare spre client;
 • Orientare spre rezultat;

 

Aplică

Asistent recepție, Secția Protocol și Secretariat, Departamentul Legalitate și Guvernanță Corporativă

Ce ai de făcut?

 • Gestionarea corespondenței și a documentelor primite prin diverse canale autorizate de comunicare (postă, email, curierat, etc);
 • Preluare, înregistrare, sortare, verificare, scanare, distribuirea corespondenței către subdiviziunile Băncii;
 • Arhivarea corespondenței oficiale conform normelor interne ale Băncii;
 • Înregistrarea vizitatorilor Băncii inclusiv implicare în activitate protocolară (întâmpinarea și deservirea delegațiilor oficiale).

 

Vom aprecia să ai:

 •  Studii superioare/medii de specialitate;
 •  Cunoștințe de utilizator software Microsoft Office;
 •  Cunoașterea fluentă a limbii română, rusă, engleză B1/B2;
 •  Abilități de comunicare, vocabular elevat;
 •  Orientare spre rezultat şi atenție la detalii.

 

Aplică

Control Jobs

Șef Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Analiza disfuncționalităților depistate în domeniul KYC,prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri și sancțiuni, identificarea riscurilor şi propunerea de măsuri preventive;
 • Sub supravegherea Șefului Departamentului Conformitate, AMLO al Băncii, coordonează activitatea de KYC, prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri și sancțiuni, organizează funcționarea eficientă a Direcției;
 • Participă la proiectele Băncii și contribuie cu expertiza în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, embargouri și sancțiuni;
 • Implementează standardele OTP (transpunerea normativelor, rapoartelor) în domeniul preveniri şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului inclusiv privind aplicarea conceptului „Cunoaşteţi Clientul” şi normelor aplicate din perspectiva regimului de sancţiuni şi embargouri;
 • Elaborează documentele normative interne în domeniul KYC, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului embargouri și sancțiuni;
 • Analizează operaţiunile suspecte identificate şi întocmeşte documentaţia necesară pentru fundamentarea deciziilor de raportare a tranzacţiilor suspecte, în calitate de MLRO;
 • Asigură filtrarea clienților cu listele internaționale de sancțiuni și PEP;
 • Sensibilizează staful operațional al Băncii prin aplicarea unui program de instruire anual corespunzător în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, regimului de sancțiuni;
 • Stabilește relații corespunzătoare cu celelalte servicii suport, oferă sprijin în rezolvarea problemelor aferente ariei lor de expertiză;
 • Organizarea raportării interne și externe (către OTP HQ) în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar, 3 ani, preferabil în domeniul controlului intern/riscului operaţional/prevenirii spălării banilor/legalitatăţii/auditului;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate;

 

Aplică

Manager, Secția Control KYC, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Elaborarea și actualizarea metodologiei de control al conformității procesului de intrare în relație cu clienții Băncii, definit de prevederile legislației și documentelor normative interne relevante;
 • Elaborarea programului de control și a fișelor de lucru pe baza metodologiei definite;
 • Conducerea operativă și coordonarea controalelor;
 • Transmiterea propunerilor pe baza rapoartelor de control către Conducere;
 • Acordarea de asistență pentru elaborarea planurilor de acțiune și monitorizarea execuției planului de acțiuni;
 • Dezvoltarea și revizuirea continuă a procedurilor interne care sprijină fluxurile de lucru ale echipei;
 • Dezvoltarea și actualizarea programului de instruire pentru subdiviziunile Băncii implicate în procesul de inițiere și menținere a relației cu clienții, pentru a asigura responsabilizarea fiecărui angajat;
 • Raportarea trimestrială conducerii cu privire la tendințele și riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului descoperite în timpul controalelor efectuate și să facă recomandări pentru gestionarea acestora;
 • Îndeplinirea obligațiilor periodice și ad-hoc de raportare a datelor legate de unitate;
 • Efectuarea evaluării performanței angajaților desemnați;
 • Asigurarea dezvoltării profesionale a angajaților;
 • Aprobarea planului de formare și dezvoltare pentru angajații desemnați;
 • Participarea activa la recrutarea si selecția angajaților Secției;
 • Definirea sarcinilor, coordonarea și controlul angajaților alocați.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Cunoașterea și aplicarea MS Office,;
 • Gândire analitică;
 • Cunoștințe la nivel înalt asupra activității și procesului supus controlului.
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate;

 

Aplică

Ofițer, Secția Control KYC, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Cooperarea la elaborarea și actualizarea metodologiei de control al conformității procesului de intrare în relație cu clienții Băncii, definit de prevederile legislației și documentelor normative interne relevante;
 • Înaintarea de propuneri pentru întocmirea programului de control și a fișelor de lucru pe baza metodologiei definite;
 • Efectuarea controalelor;
 • Întocmirea raportului de control și emiterea de recomandări;
 • Revizuirea planului de acțiune întocmit ca rezultat a controlului efectuat și monitorizarea implementării planului de acțiuni;
 • Contribuirea la dezvoltarea și menținerea continuă a procedurilor interne care susțin fluxurile de lucru ale echipei;
 • Desfășurarea sesiunilor de instruire pentru subdiviziunile Băncii implicate în procesul de inițiere și menținere a relației cu clienții, pentru a asigura responsabilizarea fiecărui angajat;
 • Îndeplinirea altor atribuții atribuite de manager.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Cunoașterea și aplicarea MS Office,;
 • Gândire analitică;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate;
 • Integritate și fiabilitate
 • Autoperfecționare
 • Atitudine orientată spre rezultate
 • Precizie

 

Aplică

Ofițer AML, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Participarea în evaluarea riscurilor din domeniile prevenirii spălării banilor și sancțiuni internaționale, identificarea neajunsurilor în sistemul de control intern și înaintarea planurilor de acțiuni pentru remedierea acestora;
 • Analiza disfuncționalităților depistate în domeniile prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale, identificarea riscurilor și propunerea măsurilor de prevenire;
 • Participarea la formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Examinarea tranzacțiilor din perspectiva respectării prevederilor legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte;
 • Examinarea tranzacțiilor prin prisma respectării regimurilor de sancțiuni internaționale emise de autoritățile străine;
 • Efectuarea misiunilor de control privind realizarea standardelor în domeniile embargouri și sancțiuni, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în subdiviziuni;
 • Perfectarea și transmiterea rapoartelor obligatorii către autorități.

 

 • Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Cunoașterea și aplicarea MS Office,;
 • Gândire analitică;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate;

 

Aplică

Auditor, Departamentul Audit

Ce ai de făcut:

 • Participă la misiunile de audit ale activităţilor organizaţionale şi funcţionale ale Băncii;
 • Evaluarea adecvării şi eficacităţii controlului intern în aceste activităţi;
 • Obţine, analizază şi evaluează informaţii pentru a expune concluzii informate şi obiective asupra eficienţei şi adecvării sistemului de control intern, eficacităţii performanţelor ale activităţilor verificate;
 • Raportarea observaţiilor şi propunerea recomandărilor pentru corecţia condiţiilor nesatisfăcătoare; îmbunătăţirea operaţiunilor şi reducerea cheltuielilor;
 • Efectuează controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor luate şi a recomandărilor privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor, depistate in cadrul controalelor de audit extern şi intern, inclusiv controalele realizate de către BNM şi alte instituţii;
 • Participă la elaborarea programelor de control şi formarea dosarelor misiunilor de audit.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar/economic;
 • Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
 • Cunoaşterea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor financiare;
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar sau companii de consultanţă de cel puţin 1 an;
 • Experienţă în efectuarea auditului şi analizei financiare în cadul băncilor/şi sau instituţiilor financiare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
 • Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză.

 

Aplică

Specialist Securitate Carduri Senior, Secția Securitatea Cardurilor Bancare, Departamentul Securitate Bancară

Ce ai de făcut:

 • Prevenirea și combaterea fraudelor în activitatea de emitere și acceptare la plată a cardurilor, dezvoltarea și implementarea de scenarii, reguli și măsuri pentru identificarea și prevenirea tentativelor și fraudelor cu carduri bancare;
 • Monitorizarea tranzacțiilor efectuate cu cardurile bancare pe partea de emitere și acceptare, investigarea tentativelor și cazurilor de fraudă;
 • Analiza riscurilor legate de activitatea cu carduri bancare în rețeaua de emitere și acceptare a cardurilor bancare;
 • Analiza tendințelor și cauzelor activității frauduloase cu carduri bancare. Raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte;
 • Tratarea reclamațiilor/petițiilor clienților legate de tranzacțiile efectuate cu cardurile bancare, investigarea și contestarea prin procedura de dispută (chargeback, second presentment, arbitraj e.t.c.) ;
 • Participare la raportări interne și externe privind domeniul securității cardurilor bancare;
 • Organizarea si desfășurarea instruirilor și sesiunilor de formare pentru personalul băncii în domeniul fraudelor cu carduri bancare;
 • Elaborarea comunicatelor și anunțurilor de informare a utilizatorilor de servicii de plată, prin diferite canale de comunicare, despre tipurile de fraude cu carduri bancare, măsuri de securitate e.t.c.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar/economic;
 • Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
 • Experienţă de muncă în sistemul financiar-bancar sau în domeniul sistemelor de plăți, cel puţin 2 ani;
 • Cunoștințe privind modul de funcționare a cardurilor și al operațiunilor cu carduri, a reglementărilor sistemelor internaționale de plăţi Visa/Mastercard;
 • Reacție promptă, găsirea și propunerea unor soluții rapide și cât mai corecte d.p.d.v. al riscului ;
 • Rezistență la sters, implicare, insistență, multi-tasking și lucru în echipă;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor specifice, de a înțelege și aprecia riscurile operaționale;
 • Orientare spre client, proces și rezultat;
 • Abilități de comunicare și cooperare eficientă;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
 • Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză;

 

Aplică

Analist, Echipa de Aprobare a Creditelor, Departamentul Credit Risc Underwriting

Ce ai de făcut:

 • Analiza dosarelor de credit pentru persoane juridice Micro și persoane fizice în conformitate cu limitele de intervenție Risc și/sau au un grad de risc de credit ridicat, în vederea asigurării ca riscurile aferente tranzacțiilor sunt acceptabile și conforme cu politica de creditare a Băncii.
 • Oferirea asistenței în aprecierea riscurilor de contrapartidă comercială și persoane fizice și asigurarea validării finale a acestora, în funcție de limitele de competență.
 • Perfectarea opiniilor de risc pentru fiecare solicitare de credit, cu concluzii şi propuneri argumentate pentru diminuarea riscului în scopul emiterii unei decizii finale de autoritatea de credit competentă;
 • Asigurarea controlului respectării strategiei și politicilor de creditare ale Băncii.
 • Elaborarea rapoartelor interne și externe, inclusiv către Grupul OTP privind activitatea de creditare.
 • Participarea la elaborarea și avizarea modificărilor DNI și a procedurilor specifice activității de credit în general, în vederea asigurării unui cadru de administrare a riscului de credit cuprinzător și eficient.
 • Verificarea respectării normelor ce ţin de documentaţia prezentată şi principiile de prudenţă; verificarea și revizuirea periodică a limitelor de intervenție Risc și a altor reguli de avizare a dosarelor de credit.
 • Executarea controlului periodic al calităţii creditelor aprobate;
 • Promovarea culturii de risc prin formarea personalului implicat în activitatea de creditare.
  •  

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experienţă de muncă în domeniu de creditare cel puţin 3 ani (preferabil sistemul bancar);
 • Gândire analitică;
 • Cunoaşterea tehnicilor de analiza economico-financiară pe baza documentelor contabile şi altor documente pentru companii de talie mici și medie, inclusiv pe baza tehnologiei Micro;
 • Cunoştinţe avansate de lucru în Microsoft Office, în special Excel şi PowerPoint;
 • Cunoaşterea limbii române, engleze, ruse.

 

Aplică

Analist junior modelare riscuri, Departamentul Monitorizarea și Administrarea Riscului de Credit și de Piață

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea scorecard-urilor pentru aplicațiile de scoring;
 • Documentarea procesului de elaborare și revizuire a modelelor de scoring;
 • Asigurarea monitorizării performanței modelelor utilizate în procesul de gestiune a riscului de credit prin efectuarea exercițiilor de back-testing;
 • Elaborarea cerințelor de business în vederea optimizării și automatizării proceselor de administrare și monitorizare a riscurilor de credit și contrapartidă;
 • Participarea în cadrul proiectelor IT de integrare și dezvoltare;
 • Întocmirea rapoartelor aferent portofoliului de expuneri la risc de credit;
 • Actualizarea periodică a seturilor de date utilizate la calculul indicatorilor de risc;
 • Exercitarea altor sarcini ale superiorului ierarhic în dimensiunea cunoștințelor și abilitaților deținute, inclusiv realizarea atribuțiilor unui coleg temporar absent.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi/sau exacte;
 • Experiență de lucru în domeniul financiar-bancar, avantaj in zona de creditare sau credit risc management;
 • Cunoșterea metodelor și tehnicilor de evaluarea riscurilor, preponderent în domeniul riscului de credit;
 • Abilități bune de analiză și sinteză, capacitatea de a lucra cu volume mari de date;
 • Gândire proactivă, capabil să planifice, să prioritizeze și să execute mai multe proiecte simultan;
 • Cunostințe avansate a pachetului MS Office (cunoașterea limbajelor de programare constituie un avantaj);
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Integritate, responsabilitate și capacitatea de lucru în echipă.

Aplică

IT jobs

Analist Producție Informatică - Suport, Secția Centrul de Exploatare, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Acordarea suportului funcțional și consultanței utilizatorilor SIB, linia 1 de suport TI, privind utilizarea funcționalului sistemului automatizat bancar (în continuare – ”SAB”) aflat în exploatare în regim de producție;
 • Acordarea consultaței și suportului tehnic pentru înregistrarea și procesarea solicitărilor de asistență și extragere date înaintate de către utilizatorii SIB, inclusiv cu excaladarea către și implicarea liniilor de suport TI superioare;
 • Acordarea suportului privind identificarea şi formalizarea cazurilor de erori sau incidente funcţionale al SAB;
 • Înregistrarea și remedierea anomaliilor și incidentelor raportate aferent funcționării SAB;
 • Acordarea suportului privind versiunile de livrare în teste şi producţie aferente mentenanţei evolutive şi corective SAB;
 • Monitorizarea asigurării unor termeni rezonabili de corecţie (prin dezvoltare, testare funcţională şi omologare bancară) a incidentelor funcţionale aferente SAB.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau în domeniul IT;
 • Experiența de activitate în sistemul financiar-bancar constituie un avantaj;
 • Cunoștințe medii/avansate ale limbii engleze;
 • Cunoștințe temeinice profil tehnic și în domeniu IT;
 • Gândire inovativă, capacitate de analiză şi sinteză, judecată rapidă;
 • Rezistenţă la sarcini repetitive şi situaţii de stres;
 • Flexibilitate şi autodezvoltare.

 

Aplică

Administrator de sistem, Secția Rețea și Echipamente, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Instalarea, administrarea și configurarea sistemelor bazate pe SO Linux cât și Windows;
 • Implementarea și gestionarea sistemelor de backup, monitorizarea performanței aplicației și a bazei de date;
 • Îmbunătățirea dezvoltării infrastructurii și mentenanța aplicațiilor din gestiunea Băncii;
 • Identificarea și rezolvarea problemelor (Troubleshooting) de infrastructură informațională a Băncii;
 • Automatizarea proceselor de administrare a sistemelor și platformelor din gestiunea Băncii;
 • Administrarea soluției integrate de virtualizare;
 • Instalarea, configurarea și mentenanța serverelor hardware și mașinilor virtuale din gestiunea Băncii;
 • Mentenanța și suportul altor sisteme informaționale a Băncii;
 • Implementare a platformelor în cadrul proiectelor noi, cât și acordare suportului după lansarea proiectului, ajustarea performanței și tranziția către operațiunile de asistență, acolo unde este cazul;
 • Asigură elaborarea și actualizarea documentației tehnice privind infrastructura IT a Băncii.

Vom aprecia să ai:

 • Experiență de muncă în domeniul Tehnologiilor Informaționale minim 3 ani;
 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cursuri finisate domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Certificate CCNA, LPIC, Microsoft Certification (ar fi un avantaj);
 • Cunoașterea sistemelor de operare (Oracle Linux si Windows OS);
 • Cunoașterea sistemelor de virtualizare (Vmware, Hyper-v);
 • Cunoștințe în administrarea serviciilor Apache Tomcat, Java Tomcat, MS Exchange, SharePoint, DHCP, DNS, AD, IIS, GPO si LDAP;
 • Cunoștințe de servere și tehnologii de stocare, medii NAS/SAN, matrice de discuri (disk arrays), sisteme de backup;
 • Cunoașterea instrumentelor din linia de comandă și a scripturilor Powershell, Shell, Bash;
 • Cunoștințe de depanarea a incidentelor de infrastructura IT (Pachet Capture);
 • Cunoașterea sistemelor de baze de date, cum ar fi MySQL, PostgreSql si Oracle DB (ar fi un avantaj);
 • Experiență practică cu una dintre platformele de cloud public: AWS, Azure, GCP (ar fi un avantaj);
 • Cunoașterea limbii române și engleze.

 

Aplică