Management

Consiliul băncii


Consiliul băncii reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre Adunările Generale şi exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii băncii.

 

Organul executiv al băncii


Organul executiv este un organ colegial, denumit Comitetul de direcție. De competenţa organului executiv ţin toate chestiunile de conducere a activităţii curente a băncii, asigurarea îndeplinirii hotărîrilor Adunării Generale a Acţionarilor şi a deciziilor Consiliului băncii.

Membrii Consiliului băncii

Preşedintele Consiliului băncii

Didier Colin

Membru al Consiliului de Administraţie, Director executiv principal, Risc Management Komercni Banka, Praga, Republica Czecha

Vicepreşedintele Consiliului băncii

Dominique Serres

Membrii Consiliului băncii

Slaveyko Lyubomirov Slaveykov
Director principal financiar şi membru al comitetului de conducere al Societe Generale Expressbank, Bulgaria

Wolfgang Lerke
Preşedintele Asociaţiei Obşteşti “Colaborare Economică Moldo-Germană”

Rodica Hîncu

Profesor Universitar, Departamentul "Investiții si activitate bancara", Academia de Studii Economice din Moldova

 
Comitetul de Direcție al băncii

Antoine Gabizon

Preşedintele Comitetului de Direcție - CEO

Stela Ciobanu

Membrul Comitetului de Direcție, Secretar General

Elena Guzun
Membrul Comitetului de Direcție, Director Comercial Corporate Banking

Filip Kotora
Membrul Comitetului de Direcție, Director Comercial Retail Banking

Andrei Suruceanu
Membrul Comitetului de Direcție, Director Financiar