Ofertă promoțională! Deschide acum depozite în lei cu dobânzi de până la 12% anual și primești un card Visa Gold gratuit și șansa de a câștiga un aspirator robot performat! Vezi ofertele recomandate de OTP Bank.
Picture

Informație despre acțiunile băncii și structura acționarilor

Acțiunile băncii

Numărul total de valori mobiliare, unităţi

10 000 000
Capitalul Statutar, lei

100 000 000
Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei

10

Acționarii băncii

  Cote de participare, %

Numărul acționarilor
Persoane juridice >= 1%

98.26 1
Persoane fizice >=1%

0.00 0
Persoane juridice < 1%

0.10 14
Persoane fizice <1%

1.59 117
Acţiunile de tezaur

0.06 x
TOTAL

100 132


Acționarii băncii care dețin mai mult de 5%

Acționar

Valori mobiliare, unități Cota de participare, %
OTP BANK NYRT, Ungaria 9,825,785
98.26


Informații generale 
Tipul și clasa valorilor mobiliare       

Acţiuni ordinare

Țara

Moldova

Codul ISIN
MD14OTPB1008

Valorile mobiliare - admise spre tranzacționare la piața reglementată
Bursa de Valori a Moldovei
MD 2012, str. Maria Cibotari, 16 mun. Chișinău, RM
Tel.: 0 22 277 592

Registrul acționarilor băncii

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare
MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni 57/1 mun. Chişinău, RM
Tel. 0 22 999 546

Contacte

OTP Bank S.A.
MD 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 81 A, 
mun. Chișinău, RM, bir. 319
Departamentul Guvernanță Corporativă
Tel: 0 22 812 431, 0 22 812 438