Picture

Credite din resurse internaționale

Gamă completă

de resurse finanțare

Abordare personalizată

a necesitățillor de finanțare

Asistență profesionistă

pe întreaga perioadă a finanțării

În vederea susținerii clienților săi și dezvoltarea durabilă a afacerilor sale, OTP Bank a semnat un șir de Acorduri cu Instituțiile Financiare Internaționale, participând la diverse programe de finanțare din proiecte internaționale oferind sectorului real al țării mijloace financiare accesibile, pe termen lung, pentru realizarea investițiilor propuse și completarea capitalului circulant cu mijloace bănești suficiente, introducând în afacere soluții tehnice și tehnologice moderne, cu efecte favorabile pentru companie cât și pentru întreaga economie națională.


Avantajele tale

 • Costuri reduse la dobândă și comisioane;
 • Acces la proiecte cu Grant si Facilități Fiscale (scutiri de Taxe Vamale și TVA);
 • Acordarea garanțiilor financiare în cazurile insuficienței de gaj;
 • Finanțarea capitalului circulant independent în condiții favorabile;
 • Finanțarea sumelor mari de credit;
 • Finanțarea pe termen lung;
 • Grafic de rambursare credit flexibil;
 • Posibilitatea semnării contractelor de Plafon pentru mai multe produse de împrumut simultan.Proiecte de Finanțare Disponibile

1. Suport în scopul depășirii crizei cauzate de pandemia COVID-19

Banca Consiliului Europei pentru Dezvoltare (CEB): Întreprinderi micro, mici, mijlocii (IMMM) autonome, în care ponderea unui co-proprietar non-IMMM nu depășește 25% din capitalul social al întreprinderii, cu numărul mediu anual de salariați – nu mai mare de 249 angajați și cifra de afaceri anuală – nu mai mult de 50 mil. EUR; Bilanțul anual – nu mai mare de 43 Mil. EUR.


Proiectul oferă următoarele avantaje:

 • 10% din suma totala a sub-împrumutului vor fi finanțate din resursele FIDA 3 reflow, FIDA 4 reflow sau FIDA 5 reflow ale OGPAE, cu rata dobânzii zero puncte procentuale (suma principala fiind rambursabila);
 • Termenul finanțării investițiilor până la 6 ani și capitalului circulant până la 2 ani;
 • Acoperă toate domeniile de activitate eligibile (profil agricol, producători, exportatori/importatori, comerț pur).


Vezi detaliile proiectului.


2. Domeniul Agricol, Horticol, Vitivinicol si Industria Conexă Agriculturii și Horticulturii

Livada Moldovei: proiect de finanțare adresat persoanelor fizice care practică activitatea de antreprenor și juridice cu domeniul de activitate agricol (creștere cerealiere, zootehnie si piscicultura), horticol si/sau vitivinicol: pomicultura, viticultura/oenologia, legumicultura, floricultura (plante medicinale și decorative), agroturism / turism vitivinicol, fâșii forestiere, amenajarea spațiilor verzi.


Proiectul oferă următoarele avantaje:

 • Total finanțare – 50% din costul sub-proiectului;
 • Beneficii: scutiri de accize, taxe Vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, TVA (impozitate la cota zero);
 • Termenul finanțării - până la 10 ani.


Vezi detaliile proiectului.


3. Credite pentru finanțarea Întreprinderilor Micro, Mici si Mijlocii în cadrul Proiectului BERD2020

BERD 2020 este unul dintre proiectele care își propune să susțină dezvoltarea întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii din Republica Moldova, prin crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a sectorului privat, promovarea standardelor Europene în diverse sectoare și prin integrarea regională a producătorilor interni, în scopul apropierii acestora de piețele lor de desfacere.

Proiectul oferă următoarele avantaje:

 • Posibilitatea procurării imobilului pentru desfășurarea afacerii;
 • Total finanțare – până la 100% din costul sub-proiectului;
 • Resurse convertibile în MDL şi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.


Vezi detaliile proiectului.


4. Credite pentru finanțarea Întreprinderilor Micro, Mici si Mijlocii cu componenta de Grant în cadrul Proiectului EaP SMEC

OTP Bank în cadrul proiectul de colaborare cu BERD si Uniunea Europeana, vă prezintă pentru dezvoltarea afacerii Dvs. proiectul „EaP SMEC” care face parte a inițiativei EU4Business pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor Mici și Mijlocii din țările Parteneriatului Estic.

Proiectul oferă următoarele avantaje:

 • Porțiunea de grant pentru orice proiect finanțat - de la 10 până la 15% din suma creditului;
 • Asistență tehnică și consultanță independentă internațională gratuită, oferită la orice nivel de implementare a proiectului;
 • Posibilitatea de a aplica la un număr nelimitat de proiecte în limita sumei maxime de creditare.


Vezi detaliile proiectului.

 

5. Finanțarea Femeilor Micro Antreprenoare din zona rurală

Proiectul de Susținere a Femeilor Micro Antreprenoare, din zona rurală în cadrul Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), lansat de OTP Bank, în colaborare cu Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) și Guvernul Republicii Moldova, oferă soluții avantajoase de finanțare a investițiilor în sectorul Agricol și cel conex Agriculturii, accesând mijloace financiare cu componentă de GRANT din fondurile proiectului FIDA 8 adresate Femeilor Micro Antreprenoare.

Avantajele proiectului:

 • Componenta de Grant nepurtătoare de dobândă în proporție de până la 40% (max. 320 000 lei);
 • Scutirea de Taxe pentru Efecuarea Procedurilor Vamale și TVA (impozitate la cota zero);
 • Nivel atractiv aferent Ratei dobânzii și altor comisioane aplicate.


Vezi detaliile proiectului.

 

6. Credite pentru tinerii antreprenori 

Creditele sunt oferite în cadrul Programului „Facilitatea de Creditare a Tinerilor” (faza II), lansat de către Ministerul Finanțelor și alocate prin programele de creditare administrate de către IP OGPAE: FIDA I Refinanțare; RISP I Refinanțare; RISP II Refinanțare; PAC II Refinanțare

Avantajele proiectului:

 • Dobândă fixă de 6% anual
 • Suma finanțării până la 1 500 000 lei (expunere totala per Beneficiar)
 • Comision unic de acordare - doar 0,5% din suma creditului aprobat
 • Perioada de grație de până la 12 luni
 • Spectru larg de măsuri eligibile, atât la finanțarea investițiilor, cât și a capitalului circulant independent


Vezi detaliile proiectului.


7. Credite din linii Reflow pentru finanțarea proiectelor investiționale și / sau suplinirea capitalului circulant

OTP Bank S.A., în colaborare cu "I.P. Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă", vă pune la dispoziție resursele financiare din cadrul Liniilor Reflow (mai multe detalii se prezintă mai jos), cu scopul finanţarii proiectelor investiţionale eligibile și/sau de suplinire a capitalulu circulant, inițiate de companii din diverse sectoare ale economiei naţionale.

Vezi detaliile proiectului Livada Moldovei Reflow.


8. Credite pentru finanțarea Întreprinderilor Micro, Mici si Mijlocii în cadrul Proiectului “EFSE”

European Fund for Southeast Europe (EFSE) participă la finanțarea programelor de dezvoltare economică durabilă care fac parte din obiectivele Uniunii Europene și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. EFSE urmărește să stimuleze dezvoltarea economică și prosperitatea în regiunea Europei de Sud-Est și în vecinătatea Europei Estică prin furnizarea durabilă de finanțare pentru dezvoltarea întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii din Republica Moldova.

Vezi detaliile proiectului.Soluții de garantare

1. Garanția financiară pentru susținerea companiilor IMM

Garanția ODA: OTP Bank în colaborare cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) oferă garanții suplimentare companiilor IMM ce optează pentru un credit de la OTP Bank, pentru dezvoltarea și creșterea afacerii. Astfel, prin intermediul ODA, clienții băncii vor beneficia de garanții adiționale în cazul insuficienței necesarului de gaj, iar gradul de complexitate pentru obținerea acestor credite cu garanția ODA fiind minim.


Proiectul oferă următoarele avantaje:

 • Limita de garantare: până la 50% din valoarea creditului contractat;
 • Suma eligibilă: până la 5,000,000.00 MDL;
 • Termenul: până la 5 ani.


Vezi detaliile proiectului.


Cum poți aplica pentru credit?

 1. Vino în orice sucursală sau contactează Call Center la 022 256 456 și solicită o programare cu un consilier, sau
 2. Depune cererea online, completând formularul de contact.Criterii de eligibilitate

Persoanele juridice și persoanele fizice, care practică activitate de antreprenoriat, înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, sub orice formă organizatorico-juridică și care au o experiență în activitate de minim 6 luni.


Documente necesare

 • Actele de identitate al administratorului și fondatorilor
 • Documentele juridice ale întreprinderii
 • Alte acte, care ar putea fi solicitate de către Bancă.Tarife și condiții generale