Picture

Credite din resurse internaționale

Gamă completă

de resurse finanțare

Abordare personalizată

a necesitățillor de finanțare

Asistență profesionistă

pe întreaga perioadă a finanțării

In vederea susținerii clienților săi și dezvoltarea durabilă a afacerilor sale, Mobiasbanca – OTP Group S.A. a semnat un șir de Acorduri cu Instituțiile Financiare Internaționale, participând la diverse programe de finanțare din proiecte internaționale oferind sectorului real al țării mijloace financiare accesibile, pe termen lung, pentru realizarea investițiilor propuse si completarea capitalului circulant cu mijloace bănești suficiente, introducând in afacere soluții tehnice si tehnologice moderne, cu efecte favorabile pentru companie cât și pentru întreaga economie națională.


Avantajele tale

 • Costuri reduse la dobândă și comisioane;
 • Acces la proiecte cu Grant si Facilități Fiscale (scutiri de Taxe Vamale și TVA);
 • Acordarea garanțiilor financiare în cazurile insuficienței de gaj;
 • Finanțarea capitalului circulant independent în condiții favorabile;
 • Finanțarea sumelor mari de credit;
 • Finanțarea pe termen lung;
 • Grafic de rambursare credit flexibil;
 • Posibilitatea semnării contractelor de Plafon pentru mai multe produse de împrumut simultan.Proiecte de Finanțare Disponibile

1. Suport în scopul depășirii crizei cauzate de pandemia COVID-19

Banca Consiliului Europei pentru Dezvoltare (CEB): Întreprinderi micro, mici, mijlocii (IMMM) autonome, în care ponderea unui co-proprietar non-IMMM nu depășește 25% din capitalul social al întreprinderii, cu numărul mediu anual de salariați – nu mai mare de 249 angajați și cifra de afaceri anuală – nu mai mult de 50 mil. EUR; Bilanțul anual – nu mai mare de 43 Mil. EUR.


Proiectul oferă următoarele avantaje:

 • 10% din suma totala a sub-împrumutului vor fi finanțate din resursele FIDA 3 reflow, FIDA 4 reflow sau FIDA 5 reflow ale OGPAE, cu rata dobânzii zero puncte procentuale (suma principala fiind rambursabila);
 • Termenul finanțării investițiilor până la 6 ani și capitalului circulant până la 2 ani;
 • Acoperă toate domeniile de activitate eligibile (profil agricol, producători, exportatori/importatori, comerț pur).


Vezi detaliile proiectului.


2. Domeniul Horticol, Vitivinicol si Industria Conexa Horticulturii

Livada Moldovei: proiect de finanţare adresat persoanelor fizice care practică activitatea de antreprenor și juridice cu domeniul de activitate horticol si/sau vitivinicol: pomicultura, viticultura/oenologia, legumicultura, floricultura (plante medicinale și decorative), agroturism / turism vitivinicol, fâșii forestiere, amenajarea spațiilor verzi.


Proiectul oferă următoarele avantaje:

 • Total finanțare – 50% din costul sub-proiectului;
 • Beneficii: scutiri de accize, taxe Vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, TVA (impozitate la cota zero);
 • Termenul finanțării - până la 10 ani.


Vezi detaliile proiectului.


3. Credite pentru finanțarea Întreprinderilor Micro, Mici si Mijlocii în cadrul Proiectului BERD2020

BERD 2020 este unul dintre proiectele care își propune să susțină dezvoltarea întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii din Republica Moldova, prin crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a sectorului privat, promovarea standardelor Europene în diverse sectoare și prin integrarea regională a producătorilor interni, în scopul apropierii acestora de piețele lor de desfacere.

Proiectul oferă următoarele avantaje:

 • Posibilitatea procurării imobilului pentru desfășurarea afacerii;
 • Total finanțare – până la 100% din costul sub-proiectului;
 • Resurse convertibile în MDL şi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.


Vezi detaliile proiectului.


4. Credite pentru finanțarea Întreprinderilor Micro, Mici si Mijlocii cu componenta de Grant în cadrul Proiectului EaP SMEC

Mobiasbanca – OTP Group în cadrul proiectul de colaborare cu BERD si Uniunea Europeana, vă prezintă pentru dezvoltarea afacerii Dvs. proiectul „EaP SMEC” care face parte a inițiativei EU4Business pentru îmbunătățirea competivității îintreprinderilor Mici și Mijlocii din țările Parteneriatului Estic.

Proiectul oferă următoarele avantaje:

 • Porțiunea de grant pentru orice proiect finanțat - de la 10 până la 15% din suma creditului;
 • Asistență tehnică și consultanță independentă internațională gratuită, oferită la orice nivel de implementare a proiectului;
 • Posibilitatea de a aplica la un număr nelimitat de proiecte în limita sumei maxime de creditare.


Vezi detaliile proiectului.

 

5. Finanțarea Femeilor Micro Antreprenoare din zona rurală

Proiectul de Susținere a Femeilor Micro Antreprenoare din domeniul afacerilor sensibile la Schimbările Climatice din zona rurală, lansat în colaborare cu Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) și Guvernul Republicii Moldova, oferă soluții avantajoase de finanțare cu componentă de GRANT din fondurile Proiectului de Reziliență Rurală FIDA 7 IMM.

Avantajele proiectului:

 • Componenta de Grant nepurtătoare de dobândă în proporție de până la 80% (max. 84 000 lei);
 • Scutirea de Taxe pentru Efecuarea Procedurilor Vamale și TVA (impozitate la cota zero);
 • Costuri reduse la dobândă și comisioane;
 • Grafic flexibil de rambursare a creditului.


Vezi detaliile proiectului.Soluții de garantare

1. Garanția financiară pentru susținerea companiilor IMM

Garanția ODIMM: Mobiasbanca – OTP Group în colaborare cu Fondul de Garantare ODIMM oferă garanții suplimentare companiilor IMM ce optează pentru un credit de la Mobiasbanca – OTP Group, pentru dezvoltarea și creșterea afacerii. Astfel, prin intermediul FG ODIMM, clienții băncii vor beneficia de garanții adiționale în cazul insuficienței necesarului de gaj, iar gradul de complexitate pentru obținerea acestor credite cu garanția ODIMM fiind minim.


Proiectul oferă următoarele avantaje:

 • Limita de garantare: până la 50% din valoarea creditului contractat;
 • Suma eligibilă: până la 5,000,000.00 MDL;
 • Termenul: pana la 5 ani.


Vezi detaliile proiectului.


Cum poți aplica pentru credit?

 1. Vino în orice sucursală sau contactează Call Center la 022 256 456 și solicită o programare cu un consilier, sau
 2. Depune cererea online, completând formularul de contact.Criterii de eligibilitate

Persoanele juridice și persoanele fizice, care practică activitate de antreprenoriat, înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, sub orice formă organizatorico-juridică și care au o experiență în activitate de minim 6 luni.


Documente necesareTarife și condiții generale