Picture

Trade Finance

Contactează-ne

Garanții bancare

Garanția bancară este angajamentul irevocabil al băncii de a plăti Beneficiarului, la prima cerere, suma indicată în garanție, în cazul neîndeplinirii obligațiilor comerciale de către Ordonator.

 

 

 

Află mai multe

Factoring de export

Factoring de Export este un produs inovativ și avantajos, ce asigură finanțarea creanțelor generate din operațiunile de export cu plata la termen. Cu alte cuvinte, OTP Bank, în parteneriat cu un Factor de Import din țara Importatorului, cumpără facturile, urmărește încasarea acestora la scadență și acoperă riscul de neplată, iar Dumneavoastră transformați astfel creanțele proprii în capital de lucru activ.

Află mai multe

Acreditivul documentar

Alege acreditivul documentar pentru a avea garanția că plățile internaționale sunt realizate la cel mai înalt grad de siguranță.

Află mai multe

Scontarea acreditivelor de export

Scontarea acreditivului este operațiunea de finanțare post-livrare (fără regres) a exportatorului, prin care banca cumpără valoarea documentelor prezentate în cadrul unui acreditiv cu plata la termen și creditează mijloacele bănești în contul exportatorului înainte de termenul de plată stipulat în acreditiv.

Află mai multe

Incasso documentar

Incasso documentar este instrumentul de plată utilizat în cadrul comerțului internațional, prin care Exportatorul prezintă setul de documente aferent livrării, la banca Cumpărătorului, însoțindu-le de instrucțiuni clare privind modul de eliberare a documentelor către Importator (contra accept/plată).

Află mai multe

e-Garanția OTP Bank

Acum, pentru participarea la licitații sau garantarea obligațiilor contractuale, poți opta pentru Garanția Electronică de la OTP Bank, cu semnătura electronică avansată calificată aplicată de către reprezentantul autorizat al Băncii.

Află mai multe