Picture

Transferuri în regim normal

Operativitate în executarea

plăților și transferurilor

Control permanent

asupra sumelor transferate

Confidențialitate garantată

a informațiilor și tranzacțiilor

Plățile și transferurile în monedă națională în regim normal, sunt executate de bancă în baza ordinelor de plată perfectate pe suport de hârtie sau electronic (prin intermediul sistemelor de deservire la distanță), atât în favoarea clienților băncii (plăti intra bancare) cât și în favoarea altor prestatori de plată naționali.


Avantajele tale

  • Condiții avantajoase pentru transferurile inițiate prin sisteme de deservire de la distanță
  • Comoditate prin utilizarea serviciilor de deservire la distanță
  • Siguranță garantată grație utilizării sistemelor reglementate la nivel național
  • Control permanent asupra sumelor transferate prin documente confirmative, extrase de cont etc.
  • Confidențialitate garantată a informațiilor și tranzacțiilor


Documente necesare


Tarife și condiții generale